Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сєміцвєтік»

 

Директор:                               Крайнік Роман Миколайович 

Адреса:                                   вул. Погранична,13. 

            та групи у Корабельному районі   - Новобудівна 1/1

Телефони:                              47-59-35  (вул. Погранична , 13)  

                                              60-08-09    (Новобудівна 1/1 )
 

Електронна пошта:                 detcentr@mkrada.gov.ua
 

 Режим роботи:                       з 8-30 до 17-00 години

 

Відповідно до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за № 1209/29339 (зі змінами), рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2018 № 49/8 «Про зміну назви міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та затвердження Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів з 01 лютого 2019 року перейменовано на міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

                     Центр забезпечує:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», міською комплексною програмою «Соціальний захист» на 2016-2018 роки щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їхньої наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл;
 - створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти з урахуванням рекомендацій лікарів;
 - надання кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) законного представника;
 - підготовку батьків дітей з інвалідністю до продовження реабілітаційного процесу поза межами Центру;
 - комплексну соціальну, психологічну, педагогічну та інші види реабілітації, соціальну адаптація дітей з інвалідністю;
 - надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;
 - виконання індивідуального плану реабілітації;        

З дітьми працюють кваліфіковані спеціалісти, які мають вищу педагогічну освіту та посвідчення про курсову перепідготовку в Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія».

 

У нашому Центрі для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років (дітям віком до 3 років, які мають ризик отримати інвалідність): , надаються такі послуги:

 

Індивідуальні заняття з корекції мовних порушень з вчителем-логопедом та дефектологом

Вся логопедична робота направлена на поетапну корекцію мовленнєвих  вад:

1. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги, слухової пам’яті.

2. Розвиток ручної моторики: вправи на статичне відтворення положення пальців рук; вправи на координацію і динамічну організацію рухів.

3. Розвиток мовної моторики: розвиток рухів м’язів обличчя, губ.

4. Розвиток артикуляційних рухів: вправи для розвитку рухів язика, губ, щік.

5. Розвиток мовленнєвого дихання.

        

 

ПСИХОЛОГІЧНА корекція та діагностика 

Проведення психологічної діагностики особистості дитини  з інвалідністю або дитини групи ризику, визначення та використання форм, методів,                    

засобів, процедур та термінів психологічної корекції,

консультування тощо;

- навчання прийомам та методам саморегуляції,

формування позитивної мотивації щодо ігрової діяльності,

навчанню необхідним умінням та навичкам;

- проведення індивідуальної психокорекційної роботи;                                         

 

 ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ З СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ З ВЧИТЕЛЕМ-РЕАБІЛІТОЛОГОМ ТА ВИХОВАТЕЛЕМ У ГРУПАХ :

 Ранньої (соціальної) реабілітації (абілітації)             - для дітей віком від 2 до 7 років;

соціальної реабілітації -                                                    для дітей віком  від 7 до 14 років;

професійної орієнтації -                                                   для дітей віком від 14 до 18 років  

    

 

  • ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ ІЗ МУЗИЧНИМ КЕРІВНИКОМ 

 

Музичний розвиток сприяє естетичному вихованню дітей,

формуванню зацікавленості музикою, танцем ,піснею,

розвитку музичних і вокальних здібностей, художнього смаку,

що дає можливість правильно і повноцінно сприймати красу мистецтва.

 

 МЕДИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ

     Проведення медичного огляду та тестування на основі об’єктивного обстеження, оцінки фізичного, психомоторного розвитку та стану здоров’я;

 - здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей та дітей групи ризику;

- організація та контроль за виконанням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи;

   - консультування батьків з питань організації    оздоровчих заходів, профілактики захворювань.

 Медичне спостереження – це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення санітарно-гігієнічного та проти-епідеміологічного режиму, надання при необхідності, першої медичної допомоги. 

У Центрі проводиться сиглентно-киснева терапія, яка підвищує захисні сили імунної системи організму дітей з інвалідністю.

 

  • ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ З ЛФК

     

   Фізичний розвиток спрямований на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на етапах реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини з інвалідністю.

Застосування фізичних вправ та тренажерів у комплексному процесі відновлення здоров’я дитини сприяють зміцненню м’язів, розвитку координації рухів та рівноваги

 

 ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Наш Центр має 2 автомобілі для

перевезення наших вихованців і у

Корабельному районі. Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей з інвалідністю, які тимчасово перебувають у Центрі  за рішенням реабілітаційної комісії Центру. 

 

 ГРУПИ У КОРАБЕЛЬНОМУ РАЙОНІ

З метою надання адресної та доступної реабілітації дітям з інвалідністю у віддалених районах міста Миколаєва, 6 вересня 2018 року в Корабельному районі відбулось відкриття реабілітаційних груп дітей з інвалідністю міського центу комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, розраховане на 40 місць за адресою вул. Новобудівна, 1/1.

    

 

 

 ГРУПИ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

У березні 2020 року були відкриті групи денного перебування для дітей від 7 до 14 років, із забезпеченням 2 –х разового харчування (комплексний обід, полуденки ). Завдяки наданню Центром послуг денного перебування  (Центр працює з 8.30 до 17.00 год), батьки дітей з особливими потребами, мають можливість працювати, у той час, коли їхні діти знаходяться під наглядом фахівців.

  
                              


 У Центрі проводяться:

-індивідуальні та групові корекційні заняття з спеціалістами;

-заняття для розвитку творчих здібностей та покращення емоційного стану з сенсорної інтеграції, музикотерапії, арт-терапії  тощо;

-психологічні консультації та різноманітні тренінги для дітей та їх батьків;

-лікувальна фізкультура, оздоровчий масаж, медичне спостереження;

-екскурсії, культурно-масові та   виховні заходи  до традиційних та календарних свят.

Зарахування до Центру проводиться за рішенням приймальної комісії після консультування з батьками (опікунами) дитини з інвалідністю та проведення відповідного тестування дитини з інвалідністю.  

Для проведення реабілітаційних заходів, у Центрі створені умови: працює  вертикально-підіймальна платформа, яка полегшує підіймання та опускання дітей з дитячим церебральним паралічем на другий поверх , сприятливі умови для освоєння предметно-просторового оточення  

 

 

 

Центр працює відповідно до Положення про міський центр  

Положення про Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сєміцвєтік»

 


Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація