Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю є структурним підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Центр здійснює комплекс реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 3 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження, зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.

Пріоритетним  напрямком роботи Центру є – формування системи життєвих компетентностей, поступова інтеграція в дитячі колективи та  суспільство з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей розвитку дітей з інвалідністю.

Міським центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю надаються послуги ранньої соціальної реабілітації, соціальної реабілітації, професійної орієнтації, педагогічні, соціально-побутові, психологічні, корекційно-розвивальні, логопедичні, зоотерапія, глинотерапія, музичний розвиток, фізичний розвиток, лікувальна фізкультура, транспорті послуги.

З дітьми працюють кваліфіковані спеціалісти, які мають вищу педагогічну освіту та посвідчення про курсову перепідготовку в Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія».

Реабілітація здійснюється в групах:

-      ранньої соціальної реабілітації діти віком від 2-х до 7-ми років;

-      соціальної реабілітації - від 7-ми до 14-ти років;

-      професійної орієнтації - від 14-ти до 18-ти років.

Для проведення реабілітаційних заходів, у Центрі створено повноцінні умови: проведено капітальний ремонт приміщень та встановлено вертикально-підіймальну платформу, яка дуже полегшила підіймання та опускання дітей з ДЦП на поверхи, здійснюється перевезення дітей Центру двома автомобілями на 13 та 19 місць, встановлено дитячий майданчик на території Центру.

З метою надання адресної та доступної реабілітації дітям з інвалідністю у віддалених районах міста Миколаєва, у 6 вересня 2018 року відкрито групи соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю у Корабельному районі та створено належні умови для реабілітації дітей з інвалідністю: проведено поточний ремонт приміщення, а також внутрішні електричні мережі. Для груп придбано меблі та реабілітаційне обладнання.

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

1.Центр забезпечує:

1.1. Виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство.

1.2.Створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок.

1.3. Створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування.

1.4. Проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної реабілітації, та/або професійної орієнтації відповідно до потреб дітей. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників.

1.5. Розвиток навичок автономного проживання дітей в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих.

1.6. Підготовку батьків або законних представників дітей до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру.

1.7. Проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності.

1.8. Оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації дітей у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

2. Співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

3. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій він розташований) дітей, які проходять реабілітацію у Центрі (зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Центру та/або до місця їхнього проживання/перебування, зоопарку, плавального басейну, місця проведення масових заходів, екскурсій тощо).

4. Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням (навчальними сніданками) дітей, які проходять реабілітацію у Центрі. 

Адреса міського центру  комплексної реабілітації  для дітей з інвалідністю:

вул. Погранична, 13.
Телефон – 47-59-35.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація