Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає міська рада за пропозицією департаменту праці та соціального захисту населення.

Територіальний центр підпорядкований департаменту праці та соціального захисту населення та є  розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.

Міський територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування одиноких громадян похилого віку, інвалідів та на платній основі  одинокопроживаючих громадян, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього рішенням Миколаївської міської ради від 10 жовтня 2010 року № 50/12, був затверджений порядок та склад міської комісії по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати  за соціальне обслуговування, надання соціальних послуг в структурних підрозділах міського територіального центру.

На соціальне обслуговування та отримання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
- громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.

Основними завданнями територіального центру є:

-.виявлення вищезазначених громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
-забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній та платній основі, перелік, умови та порядок надання яких затверджується директором територіального центру;
- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний центр, з метою сприяння здійсненню соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам;
- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради;
- здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста, за рахунок коштів міського бюджету;
- забезпечення перевезення в межах міста осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
- здійснення заходів по виконанню міських соціальних програм.

Основними завданнями міського територіального центру є забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній та платній основі громадянам: 
- похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
- які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум  для  сім'ї.
- здійснення заходів по виконанню міських соціальних програм.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація