21 24 slide1 14 12 9 7 22 5 27 25 18 16 2 15 13 10 8 4 3 19 20 26 28

21

24


Notice: Trying to get property of non-object in /home/nii997/public_html/templates/zt_eoty/html/mod_zt_headline/zt_slideshow.php on line 81

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nii997/public_html/templates/zt_eoty/html/mod_zt_headline/zt_slideshow.php on line 81

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nii997/public_html/templates/zt_eoty/html/mod_zt_headline/zt_slideshow.php on line 82

slide1

14

12

9

7

22

5

27

25

18

16

2

15

13

10

8

4

3

19

20

26

28

Шановні мешканці міста Миколаєва!

З метою визначення потреб населення міста Миколаєва у соціальних послугах та пріоритетів їх подальшого розвитку департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради проводиться анкетне опитування.

Пропонуємо взяти участь в анкетуванні та відповісти на запитання, які необхідно врахувати в організації надання соціальних послуг у місті Миколаєві.

Анкета анонімна, результати необхідні для узагальнення. Будь ласка, уважно прочитайте запитання та поставте позначку поруч з обраним варіантом відповіді.

Анкета доступна за посиланням :

Постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 432 Київ

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019, № 190 від 10.03.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
 № 239 від 04.04.2018 
 № 173 від 20.02.2019 
 № 575 від 26.06.2019 
 № 356 від 13.05.2020 
 № 190 від 10.03.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019, № 190 від 10.03.2021}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 постановою Кабінету Міністрів України 
 від 21 червня 2017 р. № 432

ПОРЯДОК 
 організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019, № 190 від 10.03.2021}

{У тексті Порядку слова “учасник антитерористичної операції” і “Учасник антитерористичної операції” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “особа” і “Особа” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм організації органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб.

Оплата послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869; 2018 р., № 30, ст. 1063; 2019 р., № 22, ст. 759), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 190.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 190 від 10.03.2021}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

соціальна адаптація - допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

професійна адаптація - заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”“Про професійно-технічну освіту”“Про вищу освіту”“Про зайнятість населення”“Про професійний розвиток працівників”“Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та інших нормативно-правових актах.

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (далі - особи) з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 173 від 20.02.2019, № 190 від 10.03.2021}

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 356 від 13.05.2020}

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону;

особи, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно до абзаців четвертого - восьмогота чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 190 від 10.03.2021}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

4. Соціальна адаптація осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Професійна адаптація осіб за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету суб’єктами освітньої діяльності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації (далі - установи).

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 26.06.2019}

Професійна орієнтація осіб здійснюється обласними, Київським міським, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості чи іншими установами у порядку, визначеному законодавством.

Особи одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.

5. Професійна адаптація осіб з інвалідністю внаслідок війни організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, визначеними в індивідуальній програмі реабілітації.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

У разі коли такі особи потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, пристосованих навчальних місць, їх професійна адаптація організовується в установах та реабілітаційних установах, де створені відповідні умови.

6. Облік осіб, які пройшли соціальну та професійну адаптацію ведеться органами соціального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а для осіб, яким установлено інвалідність, - також до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

До початку функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни облік осіб, які пройшли соціальну та професійну адаптацію, ведеться Мінветеранів за поданням органів соціального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а для осіб, яким установлено інвалідність, - також до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019№ 575 від 26.06.2019}

7. Особа для отримання послуг з професійної адаптації письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою за формою згідно з додатком 1.

копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів, визначених пунктом 3 цього Порядку;

копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, особи пред’являють оригінал такого посвідчення.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 190 від 10.03.2021}

8. Орган соціального захисту населення:

реєструє заяву особи у журналі, що ведеться за формою згідно з додатком 2;

видає особі направлення до обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання за формою згідно з додатком 3;

видає особі направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації за формою згідно з додатком 4.

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.

9. Особа на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.

10. У разі організації професійного навчання за професіями, для набуття яких відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, особа проходить його у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.

11. Професійне навчання осіб здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

12. Строк професійного навчання осіб визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

13. Органи соціального захисту населення здійснюють контроль за проведенням заходів з професійного навчання осіб.

У разі дострокового відрахування осіб, направлених до навчального закладу на професійне навчання, навчальний заклад протягом п’яти робочих днів з дня відрахування подає органу соціального захисту населення копії наказів про їх відрахування та повертає різницю невикористаних коштів.

14. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами особи отримують такі документи державного зразка:

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;

документ про підвищення кваліфікації - за результатами підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою.

У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення особи отримують посвідчення установленого зразка.

Особам, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.

15. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання осіб за робітничими професіями розробляються та затверджуються установами на основі державних стандартів освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів, типових навчальних планів та типових навчальних програм за погодженням з органом соціального захисту населення, який укладав з такими установами договір про надання послуг з професійного навчання.

16. Строк професійної перепідготовки осіб встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50 відсотків за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в особи диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

17. Тривалість навчального тижня для осіб не повинна перевищувати 36 академічних годин. Навчальний (робочий) час в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи установи згідно із законодавством.

18. У разі професійного навчання за індивідуальними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами особи вивчають теоретичний курс самостійно та шляхом одержання консультацій (15 відсотків загальної кількості годин) у викладачів та фахівців установ.

Виробниче навчання та виробнича практика проводяться індивідуально у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях установ під керівництвом майстрів або інструкторів виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників в обсягах, передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

19. Особи з вищою освітою, які виявили бажання оволодіти робітничими професіями та працювати за набутою професією, проходять навчання згідно з пунктами 15-18 цього Порядку.

20. Професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації, у тому числі із скороченим строком навчання.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 190 від 10.03.2021}

21. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації розробляються та затверджуються установами за погодженням з органом соціального захисту населення, який уклав договір з такими установами про надання послуг з професійного навчання.

22. Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше особами освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів у відповідному році.

23. Строки підвищення кваліфікації та стажування встановлюються з урахуванням мети, складності навчання, професійної кваліфікації осіб та визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

24. Професійна адаптація осіб на курсах цільового призначення здійснюється на замовлення органу соціального захисту населення за навчальною програмою, затвердженою установою, що організовує відповідні курси, і погодженою з органом соціального захисту населення.

25. Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю не більше 30 осіб.

26. Строк підвищення кваліфікації осіб шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.

 

 

Додаток 1 
 до Порядку

ЗАЯВА 
 про надання послуг із соціальної та професійної адаптації

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

 

Додаток 2 
 до Порядку

ЖУРНАЛ 
 обліку осіб, які звертаються для отримання послуг із соціальної та професійної адаптації

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

 

Додаток 3 
 до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ 
 на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

 

Додаток 4 
 до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ 
 на професійне навчання

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

 

 

 

 

 

 

 

Шановні друзі!

 

Сіючи добро, ми зберемо гарний врожай щастя, любові й добробуту.

Треба щодня, щогодини, щохвилини творити людям добро. І вони його не забудуть. Поспішайте творити добро, бо життя таке коротке і пролетить як мить!

З повагою до Вас
директор департаменту
Василенко Сергій Михайлович

Увага, короновірус!

Інформація громадським організаціям

Публічна інформація

Надання житлових субсидій

Управління праці інформує

Учасникам АТО/ООС та членам їх сімей. Інформація для пільгової категорії громадян.

Надання державних допомог. Інформація для громадян, вимушених покинути свої оселі

Соціальний захист осіб з інвалідністю

Соціальне обслуговування мешканців Миколаєва

Літній відпочинок учасників АТО/ООС

Реабілітація дітей з інвалідністю

Телефонуйте до інформаційно-консультативного пункту «соціальна допомога 15-07»

Телефонні гарячі лінії

Транспортні соціальні послуги

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація