Статті

До уваги одержувачів послуги з догляду за дитиною до 3-х років "Муніципальна няня"

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №897 внесені зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

 Серед інших, важливими змінами є такі:

уточнені коди діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які можуть надавати цю послугу;

розмір компенсації послуги не може бути більше вартості послуги «муніципальна няня», оплаченої отримувачем цієї послуги;

з 01.01.2021 компенсація послуги “муніципальна няня” на дітей з інвалідністю та дітей, хворих на тяжкі захворювання, виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня”;

муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем, може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї;

муніципальна няня, яка є юридичною особою, може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею;

компенсація послуги “муніципальна няня” надається отримувачам послуги “муніципальна няня” за умови зайнятості кожного з батьків, за винятком отримувачів послуги “муніципальна няня”, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів послуги “муніципальна няня”, у яких одночасно народилося троє і більше дітей;

компенсація послуги “муніципальна няня” надається у разі, коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю I або II групи;

уточнено вимоги до оформлення договору, а саме: необхідність зазначення назви послуги, її обсягу з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги « муніципальна няня» , місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб-підприємців)\місце знаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).

 

В зв’язку з прийнятими змінами протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, повинні підтвердити своє право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” шляхом звернення до Управлінь соціальних виплат та компенсацій та подання відповідних документів.

 

У разі непідтвердження права на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які призвели до втрати права на отримання такої компенсації.

За роз´ясненнями звертатися за місцем отримання компенсації до інформаторів управлінь соціальних виплат і компенсацій:

Центрального району: 47-92-84

Заводського району: 40-91-56

Інгульського району: 58-61-21

Корабельного району: 60-04-84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація