Статті

Роз'яснення щодо причин припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

- звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;
- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
- досягнення дитиною 18-річного віку;
- усиновлення дитини, передача дитини батькам; 
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини. 

Виплата допомоги припиняється за рішенням органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у справах дітей,  зобов'язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення, які виплачують допомогу.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація