Статті

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР – ПОМІЧНИК І КОНТРОЛЕР

В Україні право на отримання будь-якого виду соціальної допомоги чітко регламентується нормативними актами.

Але в ряді випадків надання допомоги передбачено лише після вивчення ступеня нужденності заявника чи його сім’ї. 

Державний соціальний інспектор покликаний виконувати функції визначення потреби громадян в отриманні необхідної допомоги від держави.

Саме через державних соціальних інспекторів органи праці та соціального захисту населення мають унікальну можливість вивчити під час обстеження всі обставини сім’ї, яка звернулась за призначенням допомоги, та надати їй всебічну підтримку.

Для визначення ступеня нужденності соціальний інспектор має ознайомитись із заявою особи та поданими нею документами, провести співбесіду із заявником, а за потреби – і членами його сім’ї. Така розмова може відбутися не лише в управлінні праці та соціального захисту населення, а й дома у претендента на допомогу для вивчення реального матеріально-побутового становища сім’ї.

Слід зазначити, що перевірка нужденності сім’ї також може здійснюватись у випадках, коли необхідно з’ясувати причини подання сім’єю відомостей про відсутність доходів або їх низький рівень. До об’єктивних (поважних) причин  подання сім’єю таких відомостей можуть належати :
- інвалідність;
- тривала хвороба заявника або членів його сім’ї;
- багатодітність;
- неповна сім’я;
- неможливість одержання аліментів;
- смерть близьких родичів.

Результати обстеження державний соціальний інспектор обов’язково фіксує в акті, форму якого затверджено Мінпраці.

Крім того, він може перевірити достовірність наданих сім’єю відомостей про доходи. Зокрема у випадках, коли :
- викликає сумніви достовірність довідок про доходи чи зайнятість (чи будь яких інших);
- інформація про доходи та майновий стан, отримана з інших джерел, суперечить тій, що міститься в одному з наданих заявником документів;
- не вперше подається інформація про відсутність доходів (низький дохід) і при цьому відсутні об’єктивні та поважні причини;
- джерелом інформації про доходи заявника (членів його сім’ї) є підприємство, що неодноразово подавало недостовірні дані;
- подається інформація про низький доход заявником, який і раніше подавав недостовірні дані;
- заявник подає інформацію про низькі доходи чи їх відсутність, але відомо, що протягом вказаного періоду він або члени його сім’ї придбали житло, автомобіль, інші речі довгострокового вжитку;
- заявник подає відомості про низький дохід, не зазначаючи об’єктивних та поважних причин такого стану справ, але відомо, що один з членів його сім’ї навчається на контрактній основі, вартість якої значно перевищує вказані розміри доходів.

Усі обставини та докази, що виявляються в процесі розгляду заяви на надання допомоги, і можуть вплинути на рішення про призначення, доводяться до відома заявників. Крім того, у разі, коли під час обстеження з’являються нові дані, що суперечать інформації заявника, ці нові обставини також доводяться до його відома.

Державний соціальний інспектор контрольно-ревізійного відділу веде прийом в управлінні соціальних виплат і компенсацій

- Заводського району  за адресою вул.Морехідна, 9
- Центрального району за адресою вул. Декабристів, 25
- Ленінського району за адресою вул. Миколаївська, 17
- Корабельного району за адресою вул. Новобудівна, 1  

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація