Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 року № 6/2 з 1 листопада 2006 року на базі реорганізованих відділів соціальної допомоги управлінь праці та соціального захисту населення Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому Миколаївської міської ради був створений міський територіальний центр по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення. У зв’язку зі створенням міського територіального центру були стерті кордони між районами, в результаті чого громадяни мали право отримувати соціальні послуги у будь-якому районі міста, незалежно від місця їх реєстрації.

З травня 2018 року міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) очолює Бондаренко Сергій Миколайович.

 

 

    З 2006р. по 2018р. міський територіальний центр очолювала Самерханова Любов   Іванівна. З 2018р. до вересня 2022р. - заступник директора міського                   тереторіального центру.

  До складу міського територіального центру з листопада 2006р. по травень 2010р.  входили територіальні центри Заводського, Корабельного, Ленінського, Центрального районів.

  У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №   1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)» змінилися умови надання соціальних послуг. Рішенням Миколаївської міської ради від 22.04.2010р. № 45/7 «Про перейменування міського територіального центру по соціального обслуговування в міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці

альних послуг)» було затверджене нове Положення про міський територіальний центр та внесені зміни до його структури. 

  З вересня 2022р. заступником директора міського територіального центру     призначена Вівчар Ольга Андріївна. 

 

 

 

 

 

З першого вересня 2022р. до складу міського територіального центру входять структурниі підрозділи, які розташовані у 4-х районах міста. Це – 4 відділення соціальної допомоги вдома, 4 відділення організації надання адресної натуральної допомоги, відділення організації та контролю за наданням адресної натуральної та грошової допомоги, відділення для тимчасового перебування осіб, які опинились у складних, життевих обставинах, та внутріньо переміщених осіб.

Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за діяльністю вищезазначених відділень керівники:
- в Заводському районі – Шепель Наталя Сергіївна(заступник завідувача відділення соціальної допомоги вдома), Землякова Ірина Юріївна(завідувач відділення організації надання адресної натуральної допомоги);
- в Інгульському районі – Бурлака Тетяна Леонідівна(в.о завідувача відділення соціальної допомоги вдома), Бутяєв Володимир Жоржович(завідувач відділення організації надання адресної натуральної допомоги);
- в Корабельному районі – Загребаєва Ірина Вікторівна(завідувач відділення соціальної допомоги вдома), Воронкова Олена Вікторівна(завідувач відділення організації надання адресної натуральної допомоги);
- в Центральному районі – Федоренко Наталя Федорівна(завідувач відділення соціальної допомоги вдома), Гайдар Світлана Василівна(завідувач відділення організації надання адресної натуральної допомоги).

Відділення організації та котролю за наданням адресної та грошової допомоги - Мельник Марина Леонідівна( завідувач відділення).

Відділення для тимчасового перебування осіб, які опинились у складних, життевих обставинах, та внутріньо переміщених осіб - Пашко Володимір Володимірович(завідувач відділення).

На надання соціальних послуг у міському територіальному центрі мають право:
 - особи похилого віку;

- особи з інвалідністю;

- особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

- особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

- особи з психічними та поведінковими розладами;

- особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, які мають на своєму утриманні дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

- діти з інвалідністю віком від 3-х до 18-ти років;

- внутрішньо переміщені особи.

Основними завданнями міського територіального центру є:

-.забезпечення якісного надання соціальних послуг на безоплатній основі, з установленням диференційованої плати, за рахунок отримувача соціальних послуг (платно);

- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

- здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста, за рахунок коштів міського бюджету;

- забезпечення спільно з центром реінтеграції бездомних громадян теплим одягом та взуттям осіб без визначеного місця проживання в період різкого зниження температури повітря;

- забезпечення перевезення в межах міста осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

- надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті, відвідуванні органів влади, установ, організацій, закладів, купівлі товарів робіт і послуг особам з інвалідністю І групи.

До структури міського територіального центру входять:
         
 Відділ з питань кадрової, правової, методичної роботи та контролю.

Основні завдання відділу:
 - добір та просування по службі кадрів;
 - забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
 - здійснення контролю за своєчасним розглядом та вирішенням письмових звернень громадян.
 - здійснення контролю за строками виконання документів.
 - здійснення роботи по веденню військового обліку та бронювання на період мобілізації та у воєнний час.

Відділ з соціальних питань.

Основні завдання відділу:
 - координація роботи структурних підрозділів МТЦ;
 - організація надання адресної грошової допомоги;
 - сприяння створенню безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 - сприяння влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів;
 - складання статистичної звітності;

Бухгалтерія.

Основні завдання бухгалтерії: 
 - організація і ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності МТЦ та контроль за цільовим раціональним і економічним використанням усіх ресурсів, збереженням власності, виконання кошторисів доходів та видатків установи;
 - введення обліку та здійснення усіх фінансових, кредитних та розрахункових операцій;
 - здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради.

 Відділ господарського забезпечення.

Основні завдання відділу:
 - забезпечення перевезення дітей-інвалідів до міського відділення соціальної  реабілітації дітей-інвалідів та додому;
 - перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп до організацій-надавачів послуг (ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», ВАТ «Миколаївгаз», ВАТ «Укртелеком»), лікарень, поліклінік, протезно-ортопедичного підприємства, на культурно-масові заходи, навчання тощо;
 - забезпечення безперебійної роботи автотранспорту міського територіального центру;
 - забезпечення проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;
 - заключення та виконання  договорів (оренди приміщень, постачання електричної енергії, питної води, електрозв’язку  та інш.);
 - забезпечення дотримання виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

 

Відділення соціальної допомоги вдома забезпечує здійснення соціального обслуговування за місцем проживання/перебування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком:

 - похилого віку;

- осіб з інвалідністю;

- особи з частковою або повною втратою рухової активності , пам’яті;

- особи з психічними та поведінковими розладами.

 Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Відділення надає послугу догляду вдома відповідно до державних стандартів такої послуги.

Обслуговування громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Миколаївська міська рада що створила міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), через утворену нею комісією приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.01.2022 року №110 від плати за надання соціальних послуг догляду вдома мають право окремі категорії громадян:

  • громадяни, віком старше 80 років з числа ветеранів війни;
  • громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 3-х прожиткових мінімумів.

В такому разі видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг цих громадян, передбачаються в кошторисі міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.

            

Відділення організації надання адресної натуральної допомоги утворюється для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам з частковою або повною втратою рухової активності, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, які мають на своєму утриманні дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам.

Відділення, виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріальної-технічної бази безоплатно забезпечує громадян: - предметами побутової гігієни;- засобами технічної реабілітації;- продовольчими та промисловими товарами;

- одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби.

Відділення має право організувати надання на платній, диференційованій та безоплатній основі:- перукарські послуги;- послуги з прання білизни та одягу;

На базі відділення організації надання адресної допомоги  міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діє мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг. Це – форма організації роботи територіального центру, що надає соціальні послуги  особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та проживають у віддалених районах.

Відділення, за наявності, надає гуманітарну та благодійну допомогу мешканцям міста та внутрішньо переміщеним особам.

                       

Відділення організації та контролю за наданням адресної натуральної та грошової допомоги отримує гуманітарну та благодійну допомогу, яка надходить з різних джерел, розподіляє отриману допомогу серед районних відділень організації надання адресної натуральної допомоги та здійснює контроль за її списанням. Може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб громадян, що потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Відділення проводить роботу з підприємствами, установами всіх форм власності з метою залучення благодійної допомоги.

Відділення забезпечує прийняття заяв та пакету документів від громадян міста щодо отримання матеріальної допомоги та складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян.Сприяє, у разі потреби, влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів (геріатричного та психоневрологічного типу) громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, до дитячого будинку-інтернату дітей з інвалідністю.Організовує роботу пунктів прокату технічних засобів реабілітації, укладає договори на користування та веде особові справи  отримувачів ТЗР.

Відділення проводить роботу по сприянню в створенні безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури та житлових будинків, де мешкають особи з інвалідністю, що користуються кріслом колісним.

У зв’язку зі змінами в законодавстві проєкт Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) поданий для затвердження Миколаївською міською радою.

                        

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора міського територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
№ 4 від 02.01.2023 р

ГРАФІК
особистого прийому громадян директором
міського територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) та його заступником на 2023рік

 

ПІБ керівника,
займана посада

Дні та години прийому

Місце проведення прийому

 

БОНДАРЕНКО
Сергій  Миколайович,
директор міського територіального центру

 

 

 1-й та 3-й
вівторок
 з 10.00 до 12.00
(тел.40-91-35)

вул. Морехідна, 9/2,
каб. № 1

 

ВІВЧАР
Ольга Андріївна,
заступник директора

2-й четвер
з  10.00 до 12.00
(тел.40-94-90)

вул. Морехідна, 9/2,
каб. № 2

 

У зв’язку з військовою агресією РФ проти України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 (зі змінами) особистий прийом громадян тимчасово припиняється.

Звернення громадян приймається  засобами поштового, телефонного зв’язку та електронної пошти:

Поштова адреса: 54008, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 9/2.

Тел/факс (0512) 40-94-90, (066) 93-68-404,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (від 22 листопада 2022)

 

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація