Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

     

Директор:                               Крайнік Роман Миколайович 

Адреса:                                  вул. Погранична 13
                                               вул. Новобудівна 1/1
                                               вул. 12 Поздовжня 50 а

Телефони:                              47-59-35  (вул. Погранична , 13)  

Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Режим роботи:                       з 8-30 до 16-30 години

                    

28 липня 2022 року сесія Миколаївської міської ради прийняла рішення №13/9 «Про реорганізацію шляхом злиття міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональним обмеженням та міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» та створити Комунальну установу «Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» та затвердила його положення.

Центр забезпечує:

- виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права дітей та осіб з інвалідністю (далі–Осіб), Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими законодавчими актами щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

- створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних та сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок Осіб;

- створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

- проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, соціальної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації, професійної орієнтації та трудової реабілітації відповідно до потреб Осіб. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі батьків або законних представників;

- розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

- підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;

- проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, визначення можливостей Осіб для подальшого професійного навчання, майбутньої трудової діяльності та, за можливістю, проведення заходів з опанування Особами трудових навичок, визначення їхніх можливостей;

- оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних планів реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

- співпрацю з реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій він розташований) Осіб, які проходять реабілітацію у Центрі (зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Центру та в зворотному напрямку, місць проведення реабілітаційних та культурно-масових заходів, тощо).

Центр, в межах фінансових можливостей, забезпечує на безоплатній основі харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію у Центрі.

З Особами працюють кваліфіковані спеціалісти, які мають вищу педагогічну освіту та посвідчення про курсову перепідготовку в Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія».

У нашому Центрі надаються такі послуги:

 

Індивідуальні заняття з корекції мовних порушень з вчителем-логопедом та дефектологом

Вся логопедична робота направлена на поетапну корекцію мовленнєвих  вад:

1. Розвиток слухового сприймання, слухової уваги, слухової пам’яті.

2. Розвиток ручної моторики: вправи на статичне відтворення положення пальців рук; вправи на координацію і динамічну організацію рухів.

3. Розвиток мовної моторики: розвиток рухів м’язів обличчя, губ.

4. Розвиток артикуляційних рухів: вправи для розвитку рухів язика, губ, щік.

5. Розвиток мовленнєвого дихання.

Корекція порушень звуковимови:

- постановка звуків;

- автоматизація поставлених звуків, в складах, словах, реченнях, самостійній мові;

- диференціація конкретних пар змішуваних звуків.

 1. Формування граматичної будови мовлення.
 2. Розвиток зв’язного мовлення.

 

         121212 131313 141414 151515

   

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВЧИТЕЛЯМИ-ДЕФЕКТОЛОГАМИ спрямовані на:

 11113 111114

 • пізнавальний розвиток (ознайомлення дітей з предметами та явищами навколишнього світу);
 • логіко-математичний розвиток;
 • мовленнєвий розвиток (розвиток фонематичних процесів, слухової уваги, розвиток активного словника, удосконалення лексичних та граматичних засобів мови, розвиток зв’язного мовлення);
 • розвиток психічних процесів (сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви), інтелектуальних здібностей через організацію ігрової діяльності;
 • розвиток та вдосконалення моторних функцій (дрібної, загальної, артикуляційної);
 • засвоєння сенсорних еталонів;
 • формування необхідного рівня емоційно-вольової та соціальної зрілості;

Дефектолог планує і здійснює освітню, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають порушення у розвитку; забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації

 111112 

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ТА ДІАГНОСТИКА 

Психологічна реабілітація система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей дитини з інвалідністю, створення сприятливих умов для її розвитку та утвердження.

Заходи з психологічної реабілітації у Центрі поділяються на три етапи:

1) психолого-педагогічна діагностика інтелектуальної, емоційно-вольової та комунікативної сфери, розробка рекомендацій та ІПР;

2) психологічна корекція (індивідуальна), психологічне консультування, прогностика.

3) аналіз та оцінка результатів реабілітації.

Всі ці заходи сприяють покращенню емоційно-вольової сфери дитини, пізнавальних здібностей, сенсорного та моторного розвитку, усунення відхилень у поведінці, зниження м'язової напруги.

Психолог використовує в роботі нове сучасне обладнання, а саме:

інтерактивна підлога – сучасний інструмент, призначений для розвитку або відновлення рухової, інтелектуальної та емоційно-вольової сфери. Контент у формі гри робить виконання завдань невимушеним та захопливим процесом для дітей і дорослих. Заняття з інтерактивною підлогою сприяють розвитку великої та дрібної моторики. Використовуються як індивідуально, так і для малої групи, з корекційною або розважальною метою, як самостійний інструмент або як частина загальної програми залежно від індивідуальних потреб.

09.02.1  09.02.2    09.02.4

 • інтерактивна пісочниця – прилад доповненої реальності, що створює чутливу до рухів людини проекцію на реальний пісок. Сенсор глибини заміряє відстань до реального піску, програма обробляє отримані від сенсора дані, а проектор відображає гори, вулкани, водні та інші віртуальні об’єкти. Дає можливість створювати власноруч ландшафт, виконувати вправи з власним уявним світом, який можна змінити в одну мить. Заняття сприяють загальному розвитку дітей. Ця технологія розвиває предметне та символічне мислення, фантазію, координацію, включає елементи сенсорно-тактильної терапії.

Завдяки новітнім технологіям у дітей висока мотивація та інтерес до занять, які проходять в ігровій формі, створюють легку, невимушену атмосферу, заохочують до взаємодії з дорослими, покращують їх психоемоційний стан.

 09.02.5

 • ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ З ВЧИТЕЛЯМИ-РЕАБІЛІТОЛОГАМИ ТА АСИСТЕНТОМ ВЧИТЕЛЯ-РЕАБІЛІТОЛОГА

Соціальна реабілітація сприяє подоланню труднощів у розвитку, засвоєнню побутових та соціальних навичок, розвитку здібностей та інтегруванню у соціальне життя суспільства

Своєрідність соціальної реабілітації полягає в глибокому індивідуальному підході до кожної дитини і широкому залученні сім’ї в реабілітаційний процес.

На заняттях з вчителем-реабілітологом та асистентом вчителя-реабілітолога діти отримують знання та навички з гігієни, догляду за одягом та житлом.

На кожному занятті досить детально вивчається певний напрямок роботи, враховуючи можливості дитини, де відпрацьовуються навички самообслуговування

09.02.10 09.02.7 09.02.8

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВЧИТЕЛЕМ ОТМ

Корекційні заняття з образотворчого мистецтва направлені на розвиток сенсорних відчуттів, дрібної моторики пальців рук, графомоторних навичок, вміння орієнтуватися на площині, уваги, пам’яті, уяви, а також є важливим чинником пізнання навколишнього світу.

Заняття із образотворчого мистецтва включають у себе такі напрямки: малювання, ліплення, аплікація.

Малювання допомагає дитині долати стрес, підвищує впевненість у собі, розвиває уяву та графічні навички, допомагає зосереджуватись та фіксувати увагу, розрізняти кольори та розвивати мозок.

Під час ліплення у дитини розвивається і вдосконалюється почуття дотику обох рук, що сприяє більш точній передачі форми. У процесі ліплення діти вчаться працювати із пластичними матеріалами (пластилін, кінетичний пісок, тісто), виховується акуратність, розвиваються трудові навички і звички: працювати з засуканими рукавами, утримувати робоче місце в чистоті і порядку, ліпити на дощечці, не витирати руки одягом, мити руки після ліплення, прибирати робоче місце та інше.

Саме аплікація розвиває в діток почуття прекрасного, художні навички, орієнтування у просторі та площині. Дитина вчиться гармонійно підбирати кольори, працювати з формами, відтворювати і придумувати різноманітні композиції.

09.02.11   09.02.12

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З КЕРІВНИКОМ МУЗИЧНИМ

Музичні заняття сприяють естетичному вихованню дітей, формують зацікавленість музикою, танцем, піснею, розвивають музичні і вокальні здібності дітей, художній смак, що дає можливість правильно і повноцінно сприймати красу мистецтва.

09.02.13   09.02.14

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ФАХІВЦЯМИ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

Фізична реабілітація передбачає застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі формування, відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності дітей та осіб з інвалідністю.

Фахівць з фізичної реабілітції здійснює комплексну допомогу вихованцям Центру впливаючи на моторну сферу та фізичний розвиток дітей, у яких порушена функція опорно-рухового апарату. Сприяє максимально можливому розвитку (фізичному, моторному, тощо) дитини з особливими освітніми потребами, підтримує та відновлює втрачені або послаблені рухові функції.

09.02.15  09.02.16  09.02.17  09.02.18

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ЛІКУВАЛЬНО-ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

На заняттях з лікувально-фізичної культури діти відновлюють та компенсують втрачені функції організму, досягають фізичної самостійності та активності.

Результатами занять лікувальною фізкультурою є:

 • запобігання деформації опорно-рухового апарату та відставання у зростанні та розвитку;
 • поліпшення функціонального стану вегетативних центрів;
 • підвищення функціональних здібностей нервової та серцево-судинної систем;
 • м’яке підвищення стійкості організму до навантажень та несприятливих впливів зовнішнього середовища;
 • розвиток координації руху, сили та витривалості;
 • активізація дихання та кровообігу;
 • покращення настрою та емоційного тонусу.

09.02.19  09.02.20  09.02.21  09.02.22

ЗАХОДИ З МЕДИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ЛІКАРЕМ-ПСИХІАТРОМ:

- проведення медичного огляду та тестування дітей та осіб з інвалідністю на основі об’єктивного обстеження, оцінки фізичного, психомоторного розвитку та стану здоров’я вцілому;

- здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей та осіб з інвалідністю та дітей групи ризику;

- організація та контроль за виконанням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи;

- консультування батьків з питань організації оздоровчих заходів, профілактики захворювань.

 

Центром на безоплатній основі надаються транспортні послуги особам з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (перевезення з дому до центру та з центру до дому).

09.02.24  09.02.25

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ПРОФКОНСУЛЬТАНТОМ ТА ОРГАНІЗАТОРОМ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(ДЛЯ ДОРОСЛИХ) 

Професійна орієнтація є одним із найбільш важливих напрямів роботи з особами з інвалідністю, який передбачає оволодіння ними певних професійних навичок, виходячи з власних функціональних можливостей та інтересів та ведення господарства.

Заняття з профконсультантом мають профінформаційний характер, проводяться:

 • сюжетно-рольові ігри;
 • екскурсії та зустрічі з людьми різних професій;
 • використовуються різні дидактичні ігри за професіями;
 • виготовлення колективних поробок з певної тематики;

Робота організатора культурно-дозвіллєвої діяльності заключається у проведенні майстер-класів, концертів, виховних годин, ігор, творчих годин для відновлення та укріплення сімейних зв’язків між батьками та дітьми.

Окрім того, наш Центр залучає осіб з інвалідністю до різноманітних акцій, концертів, благодійних заходів, флешмобів, конкурсів, що сприяє соціалізації в суспільстві, дає можливість познайомитись з цікавими людьми і як результат – досягти значних творчих висот.

Проходячи реабілітацію в Центрі, жодна особа з інвалідністю не залишається на самоті.

09.02.26  09.02.27  09.02.28

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ФАХІВЦЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (ДЛЯ ДОРОСЛИХ)

 

Метою занять із соціально–побутового орієнтування з фахівцем із соціальної роботи (для дорослих) є вирішення проблеми соціальної інтеграції  осіб з інвалідністю в сучасне суспільство.

Основні завдання:

 • навчання соціально–побутових навичок;
 • формування потреби адаптації до умов життя;
 • оволодіння навичками
  соціально–побутового орієнтування;
 • оволодіння навичками особистої гігієни, збереження та зміцнення власного здоров’я;
 • оволодіння необхідними уміннями та навичками самообслуговування;
 • формування умінь і навичок використання засобів зв’язку, транспортних засобів, магазинів, медичної допомоги.

09.02.29  09.02.30  09.02.31

 

 

 

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація