Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

З метою забезпечення реалізації основних завдань, визначених Законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги» та Комплексною  програмою «Соціальний захист» на 2007-2011 роки щодо забезпечення права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ і шкіл та створення для цього умов 30 грудня 2010 року рішенням Миколаївської міської ради № 2/18 на базі міського відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яке складалося з районних філій, створений міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який є структурним підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

На сьогодні міський центр обслуговує 72 дитини-інваліда з різними вадами: ДЦП, розумовою відсталістю, психічними розладами.

Центр вирішує питання навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам; педагогічної корекції дітей-інвалідів з метою вироблення та підтримання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок, позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою; професійної орієнтації дітей-інвалідів відповідно до індивідуальної програми реабілітації для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, визначення можливостей до професійної підготовки.

За 2011- 2012 роки пройшли реабілітацію 295 дітей-інвалідів.

Родина найбільш зацікавлена у вирішенні проблем своєї дитини. Думка батьків, їх запити і побажання повсякчас аналізуються і вирішуються владою, Центром.

У 2012 році із 158 дітей-інвалідів Центру до загальноосвітніх шкіл пішло 14 дітей, до дитячих садків – 5 дітей, до інших закладів – 16 дітей.

Міська влада забезпечила Центр мікроавтобусом, який здійснює перевезення дітей до Центру і додому, до плавального басейну «Водолій», а також до Миколаївського зоопарку. У 2012 році здійснено 5495 перевезень.

До відкриття Центру за рахунок бюджетних коштів проведено капітальний ремонт на суму 204 999,48 грн. зроблено поточний ремонт та благоустрій території   на суму 99 964,30 грн.

Завдяки міській владі у дітей Центру є можливість відвідувати Миколаївський міський зоопарк, де проводяться заняття по зоотерапії, які є складовою частиною комплексної соціальної адаптації дітей з особливими потребами. 

Позитивні емоції отримують діти-інваліди отримують від зустрічі, спілкування та катання на поні, що сприяє їх фізичному, психічному розвитку. 

Свята, які проводяться у Центрі – це підсумок кропіткої роботи всього колективу та батьків. Діти показують свої досягнення та успіхи.

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

1.Центр забезпечує:

1.1. Виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство.

1.2.Створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок.

1.3. Створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування.

1.4. Проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної реабілітації, та/або професійної орієнтації відповідно до потреб дітей. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників.

1.5. Розвиток навичок автономного проживання дітей в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих.

1.6. Підготовку батьків або законних представників дітей до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру.

1.7. Проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності.

1.8. Оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації дітей у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

2. Співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

3. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій він розташований) дітей, які проходять реабілітацію у Центрі (зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Центру та/або до місця їхнього проживання/перебування, зоопарку, плавального басейну, місця проведення масових заходів, екскурсій тощо).

4. Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням (навчальними сніданками) дітей, які проходять реабілітацію у Центрі.

 

Адреса міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів:

вул. Погранична, 13.
Телефон – 47-59-35.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація