Управління праці

Управління праці є структурним підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення

Управління в межах своїх повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості населення, охорони та умов праці.

Основні напрямки діяльності управління :

• Реалізація державної політики у сфері трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення.
• Забезпечення дотримання законодавства про працю, зайнятість, охорону та умови праці.
• Сприяння у ефективному використанні трудових ресурсів, раціональній продуктивній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці.
• Розробка проектів нормативно-правових актів (рішень сесії міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з питаннями праці.
• Удосконалення форм і засад соціального партнерства з організаціями профспілок міста та роботодавцями.

До складу Управління входять:
• відділ трудових відносин;
• відділ зайнятості, охорони та умов праці.
Управління праці знаходиться за адресою: вул. Декабристів,25, тел. – факс -47-59-34, 46-72-31 email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Відділ трудових відносин

• Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території міста, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.
• Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів підприємств, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці.
• Забезпечує у межах своїх повноважень соціальний захист працівників підприємств, установ, організацій.
• Здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
• Забезпечує діяльність міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості, із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
• Організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян підприємств, установ та організацій району з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідні заходи по усуненню причин, які викликають скарги, роз'яснює громадянам положення нормативно - правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
• Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.

Відділ зайнятості, охорони та умов праці

 • • Вивчає стан використання трудових ресурсів, зайнятості населення, здійснює моніторинг створення робочих місць, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці.
  • Сприяє реалізації заходів, спрямованих на розширення сфери докладання праці, удосконалення соціально-трудових відносин.
  • Здійснює узагальнення стану виконання у місті показників і заходів Програми зайнятості населення.
  • Здійснює аналіз стану підвищення кваліфікації та професійного навчання на виробництві; приймає участь у розробці формування професійно - кваліфікаційного складу робочої сили регіону.
  • Вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону в частині зайнятості населення, створення робочих місць.
  • Забезпечує діяльність міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та легалізації зайнятості.
  • Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян та об’єднань громадян з питань зайнятості та альтернативної служби.
  • Здійснює контроль:
  o за додержанням суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони та умов праці;
  o за охороною праці працівників суб’єктів господарювання;
  o за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах у шкідливих умовах праці;
  o за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці.
  • Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків відповідно до законодавства, здійснює узагальнення і аналіз одержаних даних, розробляють заходи щодо запобігання таким випадкам.
  • Здійснює методичне керівництво роботою служб охорони праці суб’єктів господарювання.
  • Організує вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці.
  • Надає консультативно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань:
  o проведення атестації робочих місць по умовам праці;
  o надання працівникам пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці;
  o пропаганди безпечних і здорових умов праці;
  o при формуванні розділу “Охорона праці” у колективних договорах.
  • Розглядає листи, заяви та скарги громадян, які стосуються питань охорони та умов праці

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація