Історія

МІСТО МИКОЛАЇВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Департамент праці та соціального захисту населення створено згідно з рішенням Миколаївської міської ради від 14 липня 2006 року № 3/25 на базі припинивших свою діяльність шляхом злиття управлінь праці та соціального захисту населення Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому Миколаївської міської ради, а також управління праці та соціального захисту населення.

День заснування департаменту праці та соціального захисту населення - 1 листопада 2006 року.

Мета створення департаменту – об’єднання всіх соціальних служб міста для удосконалення та покращення роботи соціальної сфери.

Основним напрямком діяльності департаменту праці та соціального захисту населення є забезпечення реалізації державних та регіональних соціальних програм.

З травня 2018 року на посаду директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради призначений Василенко Сергій Михайлович. 

Розпорядженням Миколаївської міської ради від 01.11.2006 року № 624 директором департаменту праці та соціального захисту населення був призначений Бондаренко Сергій Миколайович, який очолював департамент до травня 2018 року.

Бондаренко Сергій Миколайович. З 2006 по 2018 роки працював директором департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. З травня 2018 року затверджений на посаду директора міського територіального центру соціального захисту населення (надання соціальних послуг).

Народився 29 січня 1958 року в м. Горлівка Донецької області. Закінчив Харківський юридичний інститут. В системі соціального захисту населення розпочав свою діяльність з 01.07.1992 року на посаді завідуючого районним відділом соціального забезпечення Центрального району. З 06.09.1994 року - заступник начальника управління – начальник відділу з пенсійних питань, з 25.10.1995 року - начальник управління соціального захисту населення, заступник голови Центрального виконкому, з 02.08.1999 року - заступник начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради – начальник відділу з питань трудових відносин, з 15.08.2000 року - начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради. За вагомий особистий внесок у співпрацю та соціальне партнерство з Державним центром зайнятості України нагороджений відзнакою Міністерства праці та соціальної політики України «За співпрацю», подяками Миколаївської обласної ради, обласної державної адміністрації, головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, почесними грамотами міського голови. З травня 2018 року – директор міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

                        УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Питаннями праці у місті Миколаєві управління соціального захисту почали займатися починаючи з 2000 року, тоді ж до назви управлінь було приєднано слово «праця» і управління стали називатися «управління праці та соціального захисту». В кожному управлінні були створені відділи праці, які проіснували до 2006 року. У 2006 році, відділи праці були об’єднані в управління праці, яке увійшло до складу департаменту праці та соціального захисту населення.

Управління забезпечує виконання в межах міста повноважень, встановлених законодавством України, у сфері соціально - трудових відносин, оплати праці, належних умов праці, охорони праці, зайнятості населення; реалізацію державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення; забезпечує виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству.  

В 2021 році управління праці реорганізовано в управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики та включало 3 відділи: відділ з питань праці; відділ з організації надання соціальних послуг; відділ сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми.

В подальшому, в 2023 році управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики складається з 2 відділів: відділ з питань праці, сімейної та гендерної політики, відділ з організації надання соціальних послуг.

Управління забезпечує виконання в межах міста повноважень, встановлених законодавством України, у сфері соціально - трудових відносин, оплати праці, належних умов праці, охорони праці, зайнятості населення; реалізацію державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення; забезпечує виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству.  

Основні завдання управління:

-  реалізація державної політики у сфері соціально - трудових відносин, оплати праці, належних умов праці, охорони праці, зайнятості населення; 

-  реалізацію державної соціальної політики у сфері соцільного захисту населення;

-  забезпечення виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству; 

-  забезпечення створення ефективної системи надання соціальних послуг згідно з державними стандартами.

З березня 2023 року  роботу управління очолює - заступник директора департаменту - начальник управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики - Рябенко Олександр Вікторович

Рябенко Оjpg

Рябенко Олександр Вікторович – має повну вищу освіту. Закінчив Чорноморський національний університет імені Петра Могили за спеціальністю публічне управління та  адміністрування.

З червня 2018 року очолює роботу управління - заступник директора департаменту – начальник управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики – Кірлан Наталія Василівна.

Кірлан Наталія Василівна - має повну вищу освіту. Закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство у м. Харькові. Працює в органах місцевого самоврядування та державної служби понад 25 років.

З самого початку очолювала роботу управління - заступник директора департаменту – начальник управління праці Ніколаєва Олена Вікторівна.

Ніколаєва Олена Вікторівна, 1953 року народження, має вищу освіту, у 1984 році закінчила Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за фахом інженер - механік.

Питаннями соціального захисту громадян міста Ніколаєва О.В. займається з 1997 року. З квітня 2004 року займала посаду заступника начальника управління праці та соціального захисту населення, завідувача відділу праці міськвиконкому. З 01 листопада 2006 року

Олена Вікторівна призначена на посаду заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення. Нагороджена грамотами головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, подячним листом Миколаївського обласного центру зайнятості, почесною грамотою обласної ради, почесними грамотами та подяками міського голови.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З моменту створення Департаменту праці та соціального захисту населення розпочало свою роботу управління фінансів. 

До складу управління входять:
заступник директора департаменту – начальник управління 1
відділ бухгалтерського обліку, фінансування та звітності 8
плановий відділ 4

    Основними завданнями управління є планування видатків фінансово-господарської діяльності департаменту та підвідомчим установам.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності.Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.Розподілення виділених коштів установам нижчого рівня.Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених на соціальний захист населення.
      Основні функції - складає бюджетні запити. Веде бухгалтерський облік відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в управлінні Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.Своєчасно подає звітність.Своєчасно та у повному обсязі перераховує отримувачам суми допомог, пільг, компенсацій, податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
      Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.
      Забезпечує:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- зберігання та оформлення первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.Розробляє та забезпечує вжиття заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу та працівників бухгалтерських служб департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, які підпорядковані департаменту.Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.Здійснює контроль за використанням фонду оплати праці та встановленням посадових окладів.Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.Виконує інші обов’язки відповідно до законодавства.

Очолює роботу управління - заступник директора департаменту – Начальник управління фінансово-господарського забезпечення – Чорна Ірина Іванівна .

Чорна Ірина Іванівна, заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення – начальник управління фінансово-господарського забезпечення, 1967 р. н., освіта повна вища, закінчила Одеський політехнічний інститут у 1989 р. за  спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» за кваліфікацією  інженера-системотехніка та Чорноморський державний університет імені Петра Могили у 2009 р. за спеціальністю «Державна служба» за кваліфікацією магістра державного управління, спеціалізація «Економіка».

В системі соціального захисту населення Чорна І.І.. почала працювати з 02.02.1996 року. З грудня 1999 року призначена на посаду заступника головного бухгалтера з питань житлових субсидій. З липня  2004 р.  працювала в управлінні праці та соціального захисту населення  Центрального виконкому Миколаївської міської ради  на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності.

При створенні департаменту з листопада 2006 року переведена начальником відділу бухгалтерського обліку, фінансування та звітності департаменту праці та соціального захисту населення.

З січня 2008 року  працювала на посаді заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення з фінансових питань. З 2012 року по теперішній час працює на посаді заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення – начальник управління фінансово-господарського забезпечення.

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ 
 ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 Управління припинило своє існування з 01.04.2021 року.

Управління соціального захисту та сімейної політики створено у 2018 році.

До структури управління соціального захисту та сімейної політики входять 2 відділи: відділ моніторингу соціальних виплат та сімейної політики, відділ розгляду звернень  та надання адресної грошової допомоги.

Працівники управління забезпечують у межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства України про соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення та гарантій їх соціального захисту, надання організаційно-методичної допомоги районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту. Здійснюють моніторинг стану призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги, вибіркову перевірку  додержання вимог законодавства при призначенні всіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій  громадянам, які мають на це право. Беруть участь у розробці та супроводженні місцевих програм, надають пропозицій до проектів програм у сфері соціального захисту населення, посилення ролі сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків, протидії  торгівлі людьми. Здійснюють організаційно – методичного керування діяльністю  державних соціальних інспекторів. 

Здійснює аналіз  правильності та своєчасності призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги.

Організовують збір оперативної інформації щодо діяльності районних управлінь соціальних виплат і компенсацій та надання у встановленому порядку звітності до вищестоящих органів.  Узагальнюють та аналізують виявлені під час перевірок порушення чинного законодавства, вживають заходів щодо усунення та профілактики виявлених порушень, надають практичну, консультативно-правову допомогу управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту, населенню і організаціям різних форм власності.

Забезпечують право на звернення громадян, організують прийом та реєстрацію письмових звернень громадян. В межах своїх повноважень розглядають звернення громадян та їх об`єднань, вживає відповідних заходів щодо усунення порушень чинного законодавства, зазначених у зверненнях.

Проводять перевірку правильності порядку оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій. Здійснюють перевірку правильності виплати нарахованих (перерахованих) пенсій, нарахування пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні.

Забезпечують реалізацію державних, регіональних та міських комплексних програм з питань сім’ї, здійснення заходів щодо запобігання торгівлі людьми, протидії домашньому насиллю, та насиллю за ознакою статі.

Розробляють проекти нормативних документів, наказів, розпоряджень, рішень, заходів з питань, що відносяться до повноважень управління

Організують, приймають участь в роботі комісій департаменту та міської ради, готують (беруть участь у підготовці)  протоколів комісій та робочих груп у межах своїх повноважень.

В управлінні праці працюють кваліфіковані спеціалісти, які свої професійні знання використовуються у вирішенні питань соціального захисту  населення нашого міста.

Очолює роботу управління - заступник директора департаменту – начальник управління соціального захисту та сімейної політики – Харитонова Олена Олександрівна.

 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ І КОМПЕНСАЦІЙ

Для зручності населення в кожному із чотирьох районів міста залишились управління соціальних виплат і компенсацій, фахівці яких займаються нарахуванням житлових субсидій, призначенням державної соціальної допомоги, виконують функції щодо надання пільг ветеранам військової служби та внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Складають заявки на фінансування організацій-надавачів послуг та організацій, які проводять виплату різних видів державних допомог, пільг та компенсацій, заявок на безоплатне поховання померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій, на виплату компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, санаторно-курортне лікування тощо.

В результаті реорганізаційних заходів в управліннях соціальних виплат і компенсацій замість 9 відділів залишилося три - це відділ соціальних виплат; відділ персоніфікованого обліку та фінансування пільг; відділ по роботі з інвалідами та сектор автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат.

В управліннях соціальних виплат і компенсацій була впроваджена Єдина технологія прийому громадян, яка ґрунтується на засадах підвищення ефективності використання наявних ресурсів, передусім людських. Оптимізація роботи спеціалістів забезпечує максимальну зручність для відвідувачів, скорочує час, необхідний для заповнення громадянами заяв про призначення усіх видів соціальних допомог та на опрацювання наданих документів при прийнятті рішень про призначення допомоги.

Основні зміни, які відбулися в організації прийому громадян – це організаційний поділ відділу соціальних виплат на Приймальню громадян та підрозділи прийняття рішень та виплати.

Єдина технологія дає можливість попередньо записатися на прийом у зручний для відвідувача день і час – як безпосередньо в управлінні (у інформатора), так і по телефону.

Для переходу до надання всіх видів допомоги за одним пакетом документів було перебудовано роботу всіх спеціалістів.

Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за діяльністю управлінь соціальних виплат і компенсацій:
- в Заводському районі – начальник управління соціальних виплат і компенсацій – Мунтян Інна Миколаївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 1994 року;
- в Інгульському районі – начальник управління соціальних виплат і компенсацій - Башкатова Людмила Сергіївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2002 року;
- в Корабельному районі – начальник управління соціальних виплат і компенсацій - Коба Тамара Вікторівна, яка працює в системі соціального захисту населення з 1997 року;
-.в Центральному районі – начальник управління соціальних виплат і компенсацій – Кульбацька Наталя Олександрівна, яка працює в системі соціального захисту населення з 1998 року.

 

 МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 року № 6/2 з 1 листопада 2006 року на базі реорганізованих відділів соціальної допомоги управлінь праці та соціального захисту населення Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому Миколаївської міської ради був створений міський територіальний центр по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення. У зв’язку зі створенням міського територіального центру були стерті кордони між районами, в результаті чого громадяни мали право отримувати соціальні послуги у будь-якому районі міста, незалежно від місця їх реєстрації.

З 2006 по травень 2010рр. міський територіальний центр очолювала заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення, директор міського територіального центру Самерханова Любов Іванівна. З травня 2010 року вона була призначена на посаду заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення з соціальних питань. З березня 2012 року по квітень 2018 року Самерханова Любов Іванівна працювала на посаді директора міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

У травні 2018 року міський територіальний центр очолив Бондаренко Сергій Миколайович.

До складу міського територіального центру з листопада 2006 по травень 2010рр. входили:
- територіальний центр Заводського району, який до липня 2010р. очолювала заступник директора міського територіального центру Теленко Лариса Петрівна (в соціальні сфері працювала з 1991 року по 2010 рік);
- територіальний центр Корабельного району, який очолював заступник директора міського територіального центру Громов Георгій Михайлович;
- територіальний центр Ленінського району, який до жовтня 2009 року очолювала заступник директора міського територіального центру Безчасна-Кунгурова Лілія Степанівна (в соціальній сфері працює з 1998 року по 2009 рік);
- територіальний центр Центрального району, який очолював заступник директора міського територіального центру Іваненко Віктор Володимирович.

У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» змінилися умови надання соціальних послуг. Рішенням Миколаївської міської ради від 22.04.2010р. № 45/7 «Про перейменування міського територіального центру по соціального обслуговування в міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» було затверджене нове Положення про міський територіальний центр та внесені зміни до його структури. На посаду директора міського територіального центру була призначена Подаєнко Тетяна Іллівна.

До складу міського територіального центру на той час увійшли відділення, які розташовані в 4-х районах міста:

- соціальної допомоги вдома, де віддані своїй справі соціальні робітники здійснюють соціальне обслуговування одиноких і одинокопроживаючих громадян вдома, які не здатні до самообслуговування;
- соціально-медичних послуг, які надають оздоровчі та профілактичні послуги, а саме вимірювання артеріального тиску, електролікування (УВЧ, ампліпульс, ультразвук, д’арсонваль, електросон, магніт-лазер, УФО, електрофорез, тубус-кварц), діадінамотерапія, кушетки «Релакс» та «НУГА-БЕСТ» масаж, аероіонотерапія, ароматерапія, профілактор «Євменова», ЛФК, лампи «Чижевського», кисневий коктейль;
- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, які забезпечують громадян, що знаходяться в складній життєвій ситуації, за рахунок благодійних надходжень, одягом, взуттям, іншими предметами першої необхідності, продовольчими і промисловими товарами, надає громадянам послуги з прання і прасування білизни та перукаря;


- соціально-побутової адаптації, які надають громадянам соціально-педагогічні, психологічні послуги з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримки соціальної незалежності, відновлення знань, умінь і навиків, орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, сприяє розвитку різносторонніх інтересів і потреб людей, організовує їх дозвілля та відпочинок.

З 2008 року при міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діє служба транспортного обслуговування, для якої за рахунок міського бюджету були придбані 2 мікроавтобуси облаштовані спеціальними підйомниками для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках або при допомозі милиць, які мешкають у місті Миколаєві.

До 2021р. у міському територіальному центрі у кожному районі міста діяли по три відділення: відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання адресної допомоги, відділення денного перебування.

На той час забезпечували організацію роботи та здійснювали контроль за діяльністю вищезазначених відділень:
- в Заводському районі – заступник директора міського територіального центру Садова Наталя Анатоліївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2000 року;
- в Інгульському районі – заступник директора міського територіального центру Копиченко Олена Сергіївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2007 року;
- в Корабельному районі – заступник директора міського територіального центру Подаєнко Тетяна Іллівна, яка працює в системі соціального захисту населення з 1996 року;
- в Центральному районі – заступник директора міського територіального центру Федоренко Наталя Федоренко, яка працює в системі соціального захисту населення з 2002 року.

З 01.09.2022р внесені зміни до структури міського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг).

 

 МІСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ БУДИНОК МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Миколаївський міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая створений 5 вересня 2002 року за ініціативи та безпосередньої участі Миколаївського міського голови В.Д.Чайки, за рішенням сесії Миколаївської міської ради від 23.01.2002 р. № 39.

Розташований притулок у затишному живописному місці,  в районі Ракетного урочища за адресою: вул. 2 Набережна,1.

У притулку знаходиться 36 підопічних, які потребують стороннього догляду та допомоги, із них 50%  лежачі. Для них створені та постійно підтримуються добрі умови проживання.
З початку відкриття очолює міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая Власов Володимир Яковлевч.


 Власов Володимир Яковлевич, 1950 року народження, у 1969р. закінчив  Суворовське військове училище. У 1973 році закінчив Благовещенське вище командне училище. Після училища проходив службу на Далекому Сході, на Курильських островах, в Югославії.  Учасник бойових дій, підполковник запасу, має нагороди: «За воинскую доблесть», три медалі «За безупречную службу», медаль «Защитнику Отчизны», медаль «Ветерану Вооруженных сил», дві медалі  «За службу МИРУ», «Знаком почета», 5 медалей ювілейних «За высокое качество боевой подготовки». У системі соціального захисту працює з 2001 року. Нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства праці та соціальної політики України «За сумлінну працю», почесною відзнакою міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв», подячними листами Миколаївської обласної ради    почесними грамотами міського голови.

За ці роки у притулку був створений затишний сад, встановлена  скульптура Святого Миколая, на Інгульському схилі, прилеглому до притулку, зведено каплицю Святого Миколая, встановлений пам’ятний знак на честь десантного загону 130-ї Таганрозької орденів Леніна, Суворова 11 ступеня  Червонопрапорної стрілецької дивізії, а також на березі річки Інгул споруджений спортивно-ігровий майданчик з чудовими скульптурами риб та тварин для дітей мікрорайону.   

 

 ЦЕНТР РЕІНТЕГРАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН 

У 2001 році за ініціативою міського голови Чайки В.Д. за рішенням Миколаївської міської ради в м. Миколаєвi  відкрився притулок для осіб без визначеного місця проживання, які ведуть бродячий спосіб життя, на 50 осiб (для чоловіків). В 2008 році рішенням Миколаївської міської ради притулок було перейменовано в центр реінтеграції бездомних громадян для приведення у відповідність до чинного законодавства. Діяльність Центру спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальний потреб, та прав, які гарантовані Конституцією України, а також запобігає поширенню інфекційних захворювань.

Центр надає клієнтам наступні соціальні послуги: тимчасове проживання, триразове харчування, медичну допомогу, комплекс побутових послуг (користування лазнево-пральним комплексом і обробка речей в дезкамері), одяг і взуття, збереження речей і документів. Юридичні послуги: допомогу у відновленні паспортів, допомогу в реєстрації за юридичною адресою Центру, сприяння в отриманні ідентифікаційного номера, допомога в призначенні пенсії і держдопомоги, допомога у встановленні групи інвалідності, допомогу в оформленні в будинки-інтернати.

З 01 лютого 2019 р. директором центру реінтеграції бездомних громадян розпорядженням Миколаївського міського голови призначений Гайдуков Олександр Юрійович, 1971 р.н.

 

До лютого 2019 року директором центру реінтеграції бездомних громадян була Вострикова Ольга Іванівна.

 

Вострикова Ольга Іванівна, 1948 року народження, закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут  ім. адм. Макарова за фахом інженер-електрик. В соціальній сфері працює 11 років. Вострикова О.І. бере активну участь в удосконаленні законодавчої бази з питань бездомності в Україні.

Досвід роботи центру було враховано:
  -  при розробці  законів „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, Про житловий фонд соціального призначення” та Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян.
- Луганським науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин при розробці у 2006 році проекту Державної цільової програми профілактики бездомності в України та забезпечення соціального захисту бездомних громадян на період до 2010 року. Нагороджена подякою Міністерства праці та соціальної політики України, грамотою головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, почесними грамотами та подячними листами  Миколаївського міського голови.

 

      МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

У 1994 році рішенням районних виконавчих комітетів Заводського, Центрального, Ленінського, Корабельного районів були створені відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, де проходили курс реабілітації діти з обмеженими можливостями віком до 7 років. Ці відділення були структурними підрозділами територіальних центрів.

З 2001 року відділення ранньої соціальної реабілітації були перейменовані у відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що дало змогу охопити реабілітацією дітей-інвалідів до 14 років.

Соціальна реабілітація включала систему заходів, які застосовувалися для дітей з вадами фізичного та інтелектуального розвитку з метою подолання або зменшення вроджених чи набутих відхилень, інтеграцію їх в дитячі колективи.

Рішенням Миколаївської міської ради від 24.03.2009р. № 33/15, 10 квітня 2009 року було створено міське  відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів шляхом злиття відділень соціальної реабілітації дітей-інвалідів Заводського, Ленінського, Центрального районів з філією в Корабельному районі. Міське відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів було структурним підрозділом міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення.

З метою удосконалення роботи та розширення реабілітаційних послуг на базі міського відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів рішенням Миколаївської міської ради від 30 грудня 2010 року № 2/18 був створений міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Відповідно до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за № 1209/29339 (зі змінами), рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2018 № 49/8 «Про зміну назви міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та затвердження Положення про міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів з 01 лютого 2019 року перейменовано на міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

З метою надання адресної та доступної реабілітації дітям з інвалідністю у віддалених районах міста Миколаєва, 6 вересня 2018 року в Корабельному районі відбулось відкриття реабілітаційних груп дітей з інвалідністю міського центу комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, розраховане на 40 місць за адресою вул. Новобудівна, 1/1.

У березні 2020 року в Центрі відкрилися 2 групи соціальної реабілітації денного перебування для дітей з інвалідністю.

У травні 2021 року відкрито групу денного перебування професійної орієнтації для дітей з інвалідністю віком від 14-18 років. З цього часу функціонувало 15 реабілітаційних груп до початку широкомасштабної війни.

28 липня 2022 року сесія Миколаївської міської ради прийняла рішення №13/9 «Про реорганізацію шляхом злиття міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональним обмеженням та міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» та створення Комунальної установи «Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» і затвердила його положення.

14 лютого 2023 року розпочала роботу новостворена комунальна установа «Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю»

Очолює заклад з 14.04.2021 року Крайнік Роман Миколайович , 1983 року народження

 У 2005 році закінчив Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського та здобув кваліфікацію вчитель історії та правознавства, у 2006 році здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач історії.

З 2006-2010 роки працював вчителем історії, правознавства М.-Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та аспірант МДУ імені В.О.Сухомлинського. 

У 2010 році –достроковий захист дисертації кандидата історичних наук та викладацька діяльність у МНУ імені В.О. Сухомлинського , у 2015 році-Міністерством освіти та науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри історії України.

З 2015 -2020 рік – начальник відділу освіти , молоді та спорту Вітовської районної державної адміністрації. 

З 2018-2020 рік член колегії департаменту освіти та науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

За час трудової діяльності нагороджений подяками, грамотами, нагрудним знаком «За заслуги перед Вітовщиною».

До квітня 2021 року директором міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю була Бондар Ольга Юріївна.

Бондар Ольга Юріївна , 1983 року народження

У 2006  закінчила Миколаївський державний університет  ім. В .О. Сухомлинського, спеціаліст «Дошкільне виховання та практична психологія», у 2019 році здобула вищу кваліфікаційну категорію.

У період з  2004 р до 2007 року працювала вихователем  у ДНЗ №74 , з 2008 року по листопад 2019 працювала педагогом у Миколаївському обласному Будинку дитини. 

У 2016 та 2018  році пройшла додаткове  навчання за освітніми програмами « Методи арт-терапії у роботі з особливими дітьми»  та «Психолого-педагогічний супровід дітей різновікових категорій методами арт-терапії» у Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова , з 2016 року - сертифікований арт-терапевт та розробила авторські корекційно-розвивальні програми із застосуванням арт-методів для дітей –сиріт, для дітей з ООП, для дитячо-батьківської групи, для батьків, які виховують дитину із інвалідністю.   Постійно вдосконалює свій досвід, проводить майстер-класи , вебінари, приймає участь як тренер у Міжнародному фестивалі арт-терапії "Арт-практик KIDS": (Грудень, 2018-м.Киів,Листопад,2019- м.Первомайськ)

    У 2020 році почала здобувати другу вищу освіту за спеціальністю : Спеціальна освіта

Діліна Ганна Степанівна, 1960 року народження, у 1984 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут імені   Г.С. Сковороди та здобула кваліфікацію вчитель біології і хімії.  Очолювала заклад до 2019 року.

З червня 1994 року по січень 2011 року працювала вчителем-реабілітологом вищої категорії міського відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів міського територіального центру по соціальному обслуговуванню населення (надання соціальних послуг). Нагороджена грамотами головного управління праці та соціального захисту  населення облдержадміністрації, почесними грамотами та  подячними листами міського голови.

До 2011 року міське відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів очолювала Волощук Галина Володимирівна.

Волощук Галина Володимирівна, 1953 року народження, у 1975 році закінчила Донецький педагогічний інститут та здобула кваліфікацію вчитель допоміжної школи та логопед.

З 1976 року почала працювати вчителем-логопедом в закладах освіти. В системі соціального захисту з 1996 року займала посаду завідувача відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Заводського району, а з 2009 року по 2011 рік – завідувача міського відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Нагороджена грамотами головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, облдержадміністрації, міського голови..   

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів є спеціалізованою, навчально-виховною реабілітаційною установою, метою діяльності якої є здійснення заходів, спрямованих на розвиток дитини-інваліда та коригування порушень її розвитку, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство.

Центр має мікроавтобус, який здійснює перевезення дітей до Центру і додому, до плавального басейну «Водолій»,  та до Миколаївського зоопарку.

 
 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО

Не є підвідомчою установою департаменту з 01.01.2022 року.

2015  року , в активістів ветеранського-волонтерського руху, виникла ідея створити простір для ветеранів.

2017 року ,  завдяки зусиллям та налагодженній співпраці з місцевою владою та Світовим банком, ініціативна група забезпечила створення комунальної установи, яка стане простором для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб. Для цього було виділено приміщення площею 780 кв.м, що потребувало ремонту.

2020 року відбулось відкриття центру.

Сьогодні одним із найважливіших завдань для працівників центру є надання соціальної підтримки, супроводу та допомоги АТО, ВПО та членам їх сімей. Ми співпрацюємо з органами місцевої державної влади, охорони здоров’я, громадськими організаціями для вирішення проблемних питань, здійснюємо допомогу у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначаємо основні проблеми та шляхи їх розв’язання, надаємо інформацію з питань соціального захисту населення, навчання, формування та розвитку соціальних навичок, умінь, допомагаємо у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, в організації денної зайнятості та дозвіллі

Очолює заклад Мойсеєв Віктор Миколайович.  6 червня 1961 року.

У 1985 році закінчив Горківське вище військове училище.

З 15 серпня 2014 року по 20 квітня 2016 року перебував в зоні проведення антитерористичної операції.

На момент призначення на посаду директора Центру було розуміння, що установа буде корисна для суспільства взагалі та безпосередньо для учасників АТО, ВПО, їхніх сімей та родин загиблих. На сьогодні після початку роботи Центру з надання реальних послуг та формату потреб і звернень для директора стає ще більш зрозумілим факт необхідності та корисності початої справи. Дуже багато питань юридичного характеру, щодо надання психологічної допомоги, соціальних послуг та отримання можливості працевлаштування і відкриття власної справи. Віктор Мижколайович впевнений, що такі установи будуть платформою для розв’язання усіх вищезазначених питань. У державі є багато законодавчих актів, програм, проєктів, які спрямовані на допомогу соціалізації та ресоціалізації постраждалих від цієї війни, але вони в більшості випадків не виконуються. Сподіваємось, що Центр стане простором для всебічної допомоги у вирішенні питань отримання наданих законами прав та можливостей громадян.

На обслуговування у Центрі мають право особи, які зареєстровані та/або фактично проживають в місті Миколаєві (далі – отримувачі послуг), з числа:

- ВПО;

- учасників АТО/ООС та членів їх сімей;

- членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС;

- учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням на території інших держав;

- діючих військовослужбовців Збройних сил України, осіб з інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Національної гвардії України, на період проходження служби в межах міста Миколаєва;

- постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні;

- волонтерів, які добровільно здійснювали соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги, перебуваючи безпосередньо в районах проведення АТО/ООС в період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

До членів сім’ї учасників АТО/ООС належать один із подружжя, рідні, усиновлені діти цих осіб до 18 років та/або повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю І та ІІ групи.

До членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС належать один із подружжя, рідні, усиновлені діти цих осіб до 18 років та/або повнолітні діти, неповнолітні брати та сестри, визнані особами з інвалідністю І та ІІ групи, батьки.

Наші контакти:

0633973593, 0512 77 64 51

Адреса: Провулок Кобера 13А/8

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація