Програми, порядки.

Про затвердження міської програми “Соціальний захист” на 2024-2026 роки

Про затвердження Заходів щодоПро затвердження Заходів щодосоціальної підтримки, адаптації таінтеграції внутрішньо переміщених осібу місті Миколаєві на 2023-2025 роки

Про затвердження Положення про складанняПро затвердження Положення про складанняакта встановлення факту здійснення догляду

Про затвердження Порядку забезпеченняПро затвердження Порядку забезпеченнясанаторно-курортними путівками громадянпільгових категорій на 2023 рік

Про внесення змін до рішення виконкомуПро внесення змін до рішення виконкомуМиколаївської міської ради від 12.07.2023№ 517 «Про організацію відпочинку дітей у2023 році»

Про внесення змін до рішення виконавчогоПро внесення змін до рішення виконавчогокомітету Миколаївської міської радивід 13.10.2021 № 1013 «Про затвердженняПорядку санаторно-курортного оздоровленняосіб, віднесених до 2 категорії постраждалихвнаслідок ЧАЕС»

Про затвердження заходів щодо виконання уПро затвердження заходів щодо виконання уМиколаївській міській територіальнійгромаді плану заходів на 2023-2024 роки зреалізації Національної стратегії із створеннябезбар’єрного простору в Україні на періоддо 2030 року

Про внесення змін та доповнень до рішенняПро внесення змін та доповнень до рішеннявиконавчого комітету Миколаївської міської радивід 26.04.2023 № 249 «Про затвердження Положенняпро міську координаційну раду з питань взаємодії звнутрішньо переміщеними особами та її складу»

Про внесення змін до рішення виконавчогоПро внесення змін до рішення виконавчогокомітету Миколаївської міської радивід 12.07.2023 № 507 «Про затвердженняПоложення про міську координаційну радуз питань комплексної реабілітації для дітейта осіб з інвалідністю та її складу»

Про затвердження Порядку відшкодуванняПро затвердження Порядку відшкодуваннявартості зубопротезування з дороговартіснихматеріалів учасникам АТО/ООС, Захисникам таЗахисницям України, членам сімей загиблих(померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності,Захисників та Захисниць України зсупроводжуючим лікуванням

Про внесення змін до рішення виконавчогоПро внесення змін до рішення виконавчогокомітету Миколаївської міської радивід 08.04.2020 № 320 «Про затвердженняПорядку здійснення реабілітації дітей зінвалідністю, які потребують супровід»

Про затвердження Положення про міськуПро затвердження Положення про міськукоординаційну раду з питань взаємодії звнутрішньо переміщеними особами та їїскладу

Про затвердження Порядку подання таПро затвердження Порядку подання таоформлення документів, призначення івиплати в м. Миколаєві компенсаціїфізичним особам, які надають соціальніпослуги з догляду на непрофесійній основі

Про затвердження Порядку відшкодуванняПро затвердження Порядку відшкодуваннявартості встановлення надгробка загиблим(померлим) учасникам АТО /ООС, Захисникамта Захисницям України

Про визначення уповноважених осіб заПро визначення уповноважених осіб заорганізацію надання деяких соціальних послуг здогляду та медичних послуг потерпілимвнаслідок нещасного випадку на виробництві тапрофесійного захворювання, які їх потребують

Про організацію роботи щодо встановлення факту здійснення догляду за іншою особою, яка потребує постійного догляду

Про продовження дії та внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2023 роки» (зі змінами та доповненнями), затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2022 №15/2

Порядок відшкодування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.03.2021 №245

Положення про порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки, затвердженого виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 29.08.2022 №484 

Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 13.05.2020 № 366 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги громадянам міста Миколаєва»виконкому міської ради від 13.05.2020 № 366 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги громадянам міста Миколаєва» (зі змінами) 

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати в м. Миколаєві компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.05.2021 №439 (зі змінами)

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі в м.Миколаєві, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 03 жовтня 2022 № 524

Порядок проведення безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.07.2018 №700 (зі змінами)

Порядок відшкодування вартості встановлення надгробка учасникам АТО (ООС), що загинули при виконанні службових обов’язків, пов’язаних із захистом Батьківщини у зоні проведення АТО (ООС), затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.05.2019 №457

Порядок відшкодування вартості путівки за літній відпочинок учасників АТО/ООС та членів їх родин, сімей загиблих в АТО/ООС та Революції Гідності, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.06.2020 №478

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками громадян пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.04.2020 №319

Порядок здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 480

Порядок надання компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів міського бюджету, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.08.2019 №924

Порядок компенсаційних виплат пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.02.2017 № 184

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.12.2018  №1326 (зі змінами)

Порядку санаторно-курортного оздоровлення осіб, віднесених до 2 категорії постраждалих внаслідок ЧАЕС,  затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.10.2021 №1013

Порядок оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста,  затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.10.2021 №1012

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація