Відділ з питань інспекції праці

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ У 2019 РОЦІ
Відділ з питань інспекції праці управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради повідомляє, що із зростанням з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати зростуть і штрафні санкції за порушення законодавства про працю (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2019 становить 4173 грн.)

       

    Вид порушення

 

 

Ст. 265 КЗпП України

 

Штраф (мін. з/п)

                  

Сума штрафних санкцій (грн)

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

      Абз. 2 ч.2

 

              

                            

        30

 125 190 грн (за кожного працівника)

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі 

             Абз. 3 ч.2

 

         3

  12 519 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці 

         Абз. 4 ч.2

 

         10

   41 730 грн (за кожного працівника)

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України 

“Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”,  “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

          Абз. 5 ч.2

 

 

 

                                   

         10

   41 730 грн (за кожного працівника)

Недопушення до проведеня перевірки з питань виявлення: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків 

           Абз. 7 ч.2

 

         100

 417 300 грн

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні 

         Абз. 6 ч.2

 

            3

   12 519 грн

Порушення інших вимог трудового законодавства

     Абз. 8 ч.2

            1

     4 173 грн

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація