Про порядок бесплатної видачі молока.

За статтею 166 КЗпП та ст. 7 Закону України «Про охорону праці» право на безплатне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів мають працівники , зайняті на роботах із шкідливими умовами праці.

Також статтею 7 Закону передбачено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально - профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно - оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

За додатком 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1022-р Порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затверджений постановою Держком- праці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13, визнано таким, що не застосовується на території України.

3 урахуванням викладеного роботодавець самостійно вирішує всі питання шодо безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, в колективному договорі або угоді з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці.

При цьому слід враховувати, що відповідно до ст. 7 Закону грошова компенсація працівникові на придбання лікувально – профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором, виплачується тільки в разі роз’їзного характеру роботи.

Крім цього, роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248, зареєстрованим у Мінюсті України 06.05.2014 р. за № 472/25249 (набрав чинності з 30 травня 2014 р.), шкідливі умови праці - це умови, що характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які пере- вищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків.

3 ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за ро¬боту в цих умовах, у тому числі на безкоштовне одержання молока, проводиться на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів в України від 27.06.2003 р. № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці» (зі змінами) обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді.

Пунктом 6 цього Переліку передбачено забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умо¬вами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, моло¬ком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газова¬ною солоною водою відповідно до КЗпП, Закону України «Про охорону праці» та колективного договору або угоди.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація