Миколаївська міська рада оголошує про початок прийняття документів та пропозицій з управління установою для формування кадрового резерву

Миколаївська міська рада оголошує про початок прийняття документів та пропозицій з управління установою для формування кадрового резерву на посаду директора міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО ;

Кандидатом для зарахування до кадрового резерву на керівну посаду може бути громадянин України, який:

 

 1. має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за відповідною галуззю знань або повну вищу освіту за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право»;
 2. має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності, або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 3-х років;
 3. володіє державною мовою;
 4. має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 5. щодо якої відсутні наступні обставини:

- рішення суду про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною;

- судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або накладення протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- притягнення на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною господарською діяльністю відповідно до вироку суду, що набрав законної сили;

- безпосередня підпорядкованість, у разі призначення, особі, яка є близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

Особам, які претендують на зайняття вказаної керівної посади, необхідно надати наступні документи:

 1. заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата;
 3. автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усі власні імена, в т.ч. у разі зміни) та по- батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття). громадську роботу (в т.ч. на виборчих посадах), членство у політичних партіях, у т.ч. в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім і, місце реєстрації та фактичного проживання, конгактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 4. дві фотокартки кандидата розміром 4x6 сантиметрів на паперових носіях;
 5. копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 6. копію заповненої частини трудової книжки;
 7. копію військового квитка;
 8. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення, за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання і протидію корупції»;
 9. пропозиції з управління установою- конкурсні пропозиції.

Пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку установи на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних показників установи;

- пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування для розвитку установи;

 1. інші матеріали на розсуд кандидата.

Документи приймаються до 20.08.2018, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 19, каб. 5, з 9:00 до 12:00 (вівторок, середа, четвер). Номер телефону для довідок: 0512-676395

Розгляд документів відбудеться 21.08.2018 за адресою: м. Миколаїв.

вул. Мала Морська,! 9

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація