Статті

Організація професійної адаптації

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності – це заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Послуги з професійної адаптації мають право отримати учасники антитерористичної операції, особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалі учасники Революції Гідності, яким встановлено один із  таких статусів:

  • учасник бойових дій;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни;
  • постраждалий учасник Революції Гідності.

      Особа для отримання послуг з професійної адаптації повинна звернутися  до управління соціальних виплат і компенсацій за місцем реєстрації із заявою встановленої форми та документами

паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій  або особи з інвалідністю внаслідок  війни, або учасника війни, або  постраждалого учасника Революції Гідності, індивідуальна програма реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок  війни), документ,  що  підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції (для          учасника антитерористичної операції, копія документа, що підтверджує                    участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і  оборони, відсічі і стримування  збройної агресії  Російської Федерації у                    Донецькій та Луганській областях

    Копії документів засвідчуються підписом учасника АТО/ООС.

   Особа направляється на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації, яку проводять центри зайнятості за направленням управління соціальних виплат і компенсацій.

    Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості. Професійна адаптація здійснюється за рахунок коштів державного бюджету підприємствами, установами та організаціями, що мають право на здійснення адаптації.

   Після успішного завершення повного курсу навчання особи отримують такі документи державного зразка:

- свідоцтво по присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

- документ про підвищення кваліфікації.

   Професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація