Статті

Для громадян, вимушених покинути свої оселі

Якщо Ви перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО та перебуваєте на обліку в органах соціального захисту населення як нутрішньопереміщена особа то держава може надати Вам щомісячну адресну допомогу на карту, відкриту в "Ощадбанку", для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Грошова допомога призначається на сім'ю і виплачується одному з її членів (уповноваженому представнику сім'ї) з письмової згоди на це від інших членів сім'ї.

Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї, але не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Якщо до складу сім'ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, то сума збільшується, але не може перевищувати 3400 гривень на місяць, а для багатодітної сім’ї - 5000 гривень.

Адресну допомогу можна оформити кожному члену сім'ї самостійно. Допомога виплачується щомісяця протягом 6 місяців з моменту звернення. Після чого вона може бути продовжена.

Розміри грошової допомоги:
• для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 1000 грн на одну людину;
• для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину;
• для інвалідів I групи – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.07.2018 р це 1865,50 грн);
• для інвалідів II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.07.2018 р це 1650,25 грн);
• для інвалідів III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на 01.07.2018 р це 1435,00 грн).

Якщо в складі сім'ї, якій виплачується допомога, відбулися зміни, то розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім'ї або інформації компетентного органу.

Грошова допомога особам працездатного віку, які не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, але фактично не працюють зменшується на 50% і виплачується протягом двох місяців з дня її призначення, а на наступний період – припиняється. Особам працездатного віку, яким виплата допомоги була припинена, допомога на наступний термін не призначається

Для отримання щомісячної адресної допомоги подаються такі документи:
• Заява встановленого зразка.
• Оригінал та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
• Оригінал і копія паспорта уповноваженого представника сім'ї.
• Оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН).
• Оригінал і копія свідоцтва про шлюб, завірена особистим підписом уповноваженого представника сім'ї.
• Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей, завірені особистим підписом уповноваженого представника сім'ї.
• Письмова згода про виплату допомоги представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згоду на обробку персональних даних (в довільній формі).
• Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо поточного рахунку, відкритого уповноваженому представнику сім'ї в установі "Ощадбанку".

У разі подовження виплати на наступний період надається:
• – Заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги;
• – дійсні довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються та iх копiї;
• – довідку з місця роботи або навчання (за необхідності).
• З заявою про наявність змін надаються документи, які підтверджують ці зміни

Грошова допомога не призначається у разі, коли:
• – особа переместилася з теріторії, іншої ніж, населені пунктіи, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
• – будь-хто з членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану
• – будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Контроль за проведенням соціальних виплат ВПО здійснюється шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування ВПО..

З 1 травня 2018 року внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію без договору оренди житла.

Для отримання субсидії достатньо подати в управління соціального захисту населення заяву та декларацію, в якій зазначається склад домогосподарства з урахуванням внутрішньо переміщених осіб. Після цього на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов буде призначено субсидію.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація