Належна організація умов праці – запорука життя та здоров`я працюючих.

Миколаївським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області проведено ретельний аналіз причин виробничого травматизму за 6 місяців 2018 року. За цей період зареєстровано 48 нещасних випадки, з них 10 – зі смертельним наслідком (в т. ч. 8 випадків природної смерті), що значно більше ніж у минулому році. 

За результатами проведеного аналізу основними причинами травмування є невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці (21 випадків) та невиконання посадових обов'язків (6 випадків).

Недостатнє фінансування заходів з охорони праці негативно впливає на рівень виробничого травматизму.

Недостатній рівень профілактичної роботи серед працюючих, формальний підхід при проведенні планових та позапланових інструктажів з охорони праці, практично повна відсутність перевірки знань з дотримання інструкцій з охорони праці, не проведення періодичних занять з працівниками з підвищеним ризиком травмування, не проведення індивідуальних занять щодо практичного застосування засобів індивідуального захисту, таких як рятувальні пояси для висотних робіт, не використання засобів захисту при роботі на електроустановках та електротранспорті і т. д. Не притягаються до відповідальності згідно із законодавством посадові особи, які допустили порушення вимог Закону про охорону праці, посадових інструкцій чи інших актів підприємств з цих питань.

Недотримання всіх цих факторів особистої безпеки при виконанні тих чи інших завдань призводять до отримання тяжких травм з подальшим встановленням відсотку стійкої втрати працездатності або навіть загибелі на виробництві.

Наведемо декілька прикладів. На одному з підприємств робітник проходив повз токарний верстат, на якому ще працював токар, поза межами встановленого проходу та наступив на хаотично розкидану на підлозі біля верстата стружку різної фракції, яку він не побачив. В результаті наступу на стружку, вона задерлася та порізала праву ногу вище рівня, захищеного спецвзуттям (черевиками). Працівник отримав різану рану правої гомілки з пошкодженням Ахілова сухожилля.

На іншому підприємстві необхідно було видалити шматочки тіста з тістоподільної голівки машини А2-ХТН-01. Щоб зробити це, працівник засунула ліву руку за запобіжний кожух, і у цей самий момент другий палець її руки потрапив під ніж тістоподільної голівки. Потерпілій встановлено діагноз: «Неповна часткова травматична ампутація нігтьової фаланги другого пальця лівої кисті».

Ці приклади яскраво свідчать про те, що недотримання вимог інструкцій з охорони праці, особиста необачність працівників призводить до тяжких наслідків.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII саме роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, забезпечити функціонування системи управління охороною праці.


Керуючись п.6 ч.1 ст.10, ст.51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1105-XIV п.33 Постанови КМУ «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 р. №1232, всім керівникам у разі настання на підприємстві нещасного випадку після проведення його розслідування та встановлення причин його настання розробляти заходи щодо недопущенню подібних випадків та проводити відповідну роботу.

За результатами проведеної роботи інформувати Миколаївське міське відділення для подальшого прийняття рішень по координації роботи, направленої на профілактику виробничого травматизму та професійних захворювань.


Ю.М. Ганношин,
начальник Миколаївського міського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Миколаївській області

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація