Сторони колективного договору і їх інтереси

Колективний договір - це форма правотворення, яку держава надає підприємствам, установам. організаціям для конкретизації діючого трудового законодавства з врахуванням їх особливостей і умов. завданням колективного договору є також є також питання регулювання трудових відносин. не врегульованих чинним законодавством. Мета укладення колективного договору - соціальний захист прав найманих працівників, сприяння покращенню їх умов праці, завоювання соціально-економічних переваг і розширення їх прав. 

Згідно вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» однією стороною колективного договору виступає роботодавець.

Протилежною стороною колективного договору є профспілковий орган, а у разі відсутності – представники працівників, обрані і уповноважені трудовим колективом.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Коли мова йде про колективні переговори, необхідно пам’ятати, що обидві сторони, які беруть у них участь, об’єднує спільний інтерес: успішний розвиток підприємства, установи, організації, який забезпечує стабільне джерело доходів. Жодна із сторін не зацікавлена в діях, що можуть розбалансувати роботу підприємства.

Разом з тим обидві сторони мають протилежні інтереси. Це стосується розподілу отриманого доходу на частини, що належать кожній із сторін.

Роботодавець отримує свою долю у формі прибутку і зацікавлений у його збільшенні. Водночас, роботодавці визнають, що для цього вони повинні забезпечити працівникам можливість і мотивацію працювати якісно і продуктивно, створювати належні умови праці, впроваджувати заходи для запобігання нещасних випадків, травм, аварій, професійних захворювань.

У працівників інтереси направлені на задоволення їх життєво важливих потреб - збереження своїх робочих місць, підвищення рівня оплати праці, збереження здоров’я. Водночас працівники розуміють, що через підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності їх праці збільшується можливість реалізувати свої інтереси соціально-побутового характеру, передусім щодо збільшення зарплати, створення гідних умов праці, покращення житлових умов, організації громадського харчування, медичного та культурно-масового обслуговування, відпочинку й оздоровлення.

Після укладення колективного договору роботодавець може бути впевнений у тому, що працівники не вимагатимуть від нього додаткових пільг до вже передбачених в колективному договорі на період його дії. Крім того, наявність колективного договору дозволяє стабілізувати виробничий процес за рахунок впевненості працівників у забезпеченні своїх прав, задоволення потреб. Отже, виграють від укладення колдоговору обидві його сторони.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація