Логопедична допомога у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Провідним завданням логопедичної роботи у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів є корекція та розвиток мовлення у дітей з інвалідністю, у яких спостерігається порушення усіх компонентів мовленнєвої системи (фонетико-фонематичної, лексичної та граматичної). Діти мають різний рівень сформованості мовлення, психічних функцій та інтелектуального розвитку. Тому своєчасне опанування мовлення є підґрунтям для розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з оточуючими.

У міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів вчителем-логопедом надається своєчасна допомога дітям з інвалідністю в усуненні вад фонематичного розвитку. Постійно проводяться групові та індивідуальні заняття з логопедичної корекції. На заняттях логопед використовує спеціальні корекційно - розвивальні вправи: ігри-звуконаслідування, вправи на розвиток мовленнєвого дихання, артикуляційної моторики та дрібної моторики пальців рук у поєднанні з логоритмікою, а також дидактичні ігри для розвитку пам’яті, уваги, сприймання. Всі ці вправи сприяють координації артикуляційної моторики та мовленнєвого дихання, розвитку тактильно-рухової та зорової пам’яті, й просторових уявлень, стимулюють мовленнєвий розвиток дитини, збагачення пасивного та накопичення активного словника.

До цієї роботи постійно залучаються батьки дітей з інвалідністю. На батьківських зборах та індивідуальних консультаціях логопед демонструє батькам артикуляційні вправи (наприклад: «Посмішка», «Хобот», «Чашечка», «Млинчик» і т.п.), вправи на розвиток мовленнєвого дихання (наприклад: «Вітерець», «Футбол», «Сніжинки», «Пташко лети!» і тому подібне). Виконання цих вправ дає змогу розвинути рухливість органів артикуляційного апарату, укріплювати м’язи язика, губ, зміцненню голосових зв'язок.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація