Керівникам підприємств, установ та організацій м. Миколаєва, головам профспілкових організацій

Миколаївська міська рада, її виконавчий комітет та Миколаївська обласна рада профспілок, враховуючи значні потенційні можливості колективних договорів у підвищенні ефективності та конкурентоспроможності виробництва, забезпеченні соціального прогресу, звертається до підприємств, установ та організацій м. Миколаєва всіх форм власності, які використовують найману працю, із рекомендацією підвести підсумки виконання зобов’язань по колективних договорах 2017 року, а також активізувати роботу по укладанню нових або подовженню дії раніше укладених колективних договорів на 2018 рік.

Колективні договори є загальновизнаним у світі засобом регулювання соціально-трудових відносин, узгодження інтересів роботодавця і найманого працівника та соціального захисту працюючих і членів їх сімей.

Повний і змістовний колективний договір може доповнювати своїми локальними гарантіями норми трудового законодавства, покращувати умови праці, медичне обслуговування та соціально-побутові умови, заохочувати працівників. Такий колективний договір має передбачити збереження та створення нових робочих місць, гідну заробітну плату та недопущення її заборгованості, забезпечення здорових і безпечних умов праці.

Водночас врегульовані колективно-договірні відносини гарантують роботодавцеві стабільну безконфліктну діяльність підприємства, зростання показників продуктивності праці і, як результат, - підвищення прибутковості. Таким чином, колективно-договірне врегулювання є доцільним, засвідчує високу правову культуру сторін, а також стратегічну налаштованість на перспективу і розвиток.

Колективний договір повинен враховувати та відповідати нормам чинного трудового законодавства, Генеральної угоди, галузевих та територіальної Угод з регулювання соціально-економічних питань.

Пропонуємо провести двосторонні переговори для того, щоб укласти колективні договори на 2018 рік, з наступною їх реєстрацією у місячний термін.

Звертаємо увагу, що Миколаївською міською радою реєстрація колективних договорів покладена на управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25, каб. 5, тел. 47-84-62.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація