Статті

Багатодітні сім'ї

Нормативно-правова база

  • Закон України «Про охорону дитинства»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010р. №209 «Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї»

 Інформація щодо отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї для сімей, які проживають на території м. Миколаєва

 У законі «Про охорону дитинства» дано визначення багатодітної сім'ї - це жінка і чоловік, які проживають разом і перебувають у зареєстрованому шлюбі, які виховують трьох чи більше дітей - спільних, або кожного з подружжя від попередніх шлюбів.

Під категорію багатодітної родини потрапляють одинокі матері, або батьки, які проживають з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховують.

Звертаємо увагу, що документом, що підтверджує статус багатодітної сім'ї є посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Посвідчення видаються безоплатно. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

Посвідчення надають право членам багатодітної сім'ї на отримання пільг відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та інших актів законодавства.

За підсумком проведеного моніторингу встановлено, що на 01.12.2017 року у м. Миколаєві проживає 1865 багатодітних сімей, де виховується 6091 дитина.

Для отримання статусу багатодітної сім'ї, одному з батьків потрібно звернутися за місцем реєстрації до відділу у справах сім’ї, дітей, молоді, культури та спорту адміністрації Центрального, Заводського, Інгульського та Корабельного району та подати такі документи:

  • заяву про видачу посвідчень (від одного з батьків);
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
  • копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
  • копій сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації (якщо сім’я повна то двох батьків);
  • копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
  • довідки про склад сім’ї;
  • фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

Інформація для населення

Відповідно Закону України «Про охорону дитинства»: багатодітна сім'я - сім'я, в який подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує (до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Підтвердженням статусу багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї є посвідчення.

За станом на 01.01.2018 року у місті Миколаєві проживає 1943 багатодітних сімей, де виховується 6343 дітей. Кількість багатодітних родин занесених до ЄДАРПу становить 1249 родини.

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї по м. Миколаєву проводиться відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 №1099 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї», від 02.03.2010 №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків і дитини з багатодітної сім'ї», від 02.06.2010 №395 «Питання виготовлення і видачі посвідчень батьків і дитини з багатодітної сім'ї».

Звертаємо увагу батьків із багатодітних родин, що вони можуть отримати відповідні посвідчення за місцем реєстрації у відділах у справах сім'ї, дітей молоді та культурно-організаційної роботи адміністрацій Центрального, Заводського, Інгульского та Корабельного районів.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація