Обов’язки роботодавця щодо своєчасного розслідування нещасних випадків

Як свідчить аналіз, в 2016 році виробничий травматизм на підприємствах, установах, організаціях м. Миколаєва, Вітовського та Миколаївського районів набув негативну тенденцію до збільшення. Так протягом року до відділення надійшло повідомлення про 77 нещасних випадків, із них після завершення розслідування, були визнані такими, що пов’язані з виробництвом 62. В результаті нещасних випадків 66 працівників отримали травми, в тому числі 6 працівників загинули.

В порівнянні, в 2015 році сталося 53 нещасних випадків пов’язаних з виробництвом, постраждало 53 працівників, 4 працівника загинуло.

Кожен нещасний випадок – це людське горе, понівечене життя, діти позбавлені батьків. Тому всі хто причетний до вирішення питань охорони праці, а це перш за все працівники та керівники підприємств, посадові особи державних установ повинні зробити все, щоб зменшити кількість нещасних випадків на виробництві, а також добитися запобіганню їх в подальшому. Значну роль у цій роботі відводиться своєчасному і об’єктивному розслідуванню нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, що дає можливість вжити вичерпних заходів, щоб подібні нещасні випадки більше не сталися.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011р. за №1232 затверджений «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

Отже, організовуючи та проводячи розслідування за затвердженим Порядком, по-перше, необхідно враховувати що його дія поширюється на всіх роботодавців та працюючих.

Дія Порядку поширюється і на фізичних осіб - підприємців та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно. За умови добровільного страхування та сплати відсотку єдинного соціального внеску, адміністрування якого здійснює фіскальна служба України.

По-друге, необхідно встановити наявність трудових відносин потерпілого з роботодавцем. Це здійснити просто, коли відповідні документи оформлено.

Якщо раніш факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем, коли відповідні документи не оформлені, але потерпілого фактично допущено до виконання робіт, підтверджувалось в установленому порядку органом Держпраці на запит голови комісії або у судовому порядку. То сьогодні працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженогоним органу, та повідомлення до фіскальнолї служби.

З метою прискорення початку розслідування, своєчасного надання потерпілому соціальної допомоги на лікування, встановлено більш жорсткий термін передачі повідомлення про нещасний випадок до відділення виконавчої дирекції Фонду.

Цей термін – одна година з використання усіх засобів зв’язку, протягом однієї доби на паперових носіях.

Визначено також термін утворення комісії з розслідування – протягом доби та термін проведення розслідування – три робочих дні. А якщо нещасний випадок стався з тяжкими наслідками та проводиться спеціальне розслідування управлінням Держпраці – десять робочих днів.

З метою спрощення процедури розслідування, чітко визначено перелік обставин, за яких нещасний випадок визначається пов’язаним з виробництвом, а також перелік обставин, за яких нещасний випадок не визнається таким, що пов’язаний з виробництвом.

За результатами розслідування складається акт за формою Н-5. У разі пов’язання нещасного випадку з виробництвом складається акт за формою Н-1, у разі непов’язання – тільки акт за формою Н-5. Маючи акт розслідування нещасного випадку, потерпілий має право оскаржити рішення комісії з розслідування до роботодавця, управління Держпраці, у судовому порядку.

У разі ліквідації підприємства без правонаступника, якщо факт настання нещасного випадку буде встановлено рішенням суду, розслідування організовує управління Держпраці у Миколаївській області.

Окремо хочеться підкреслити, що згідно Порядку голова комісії з розслідування зобов’язаний письмово проінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його права і з початку роботи комісії запросити до співпраці. Це дає змогу врахувати всі матеріали та об’єктивно зробити висновки про обставини та причини настання нещасного випадку, розробити заходи для недопущення аналогічних випадків у подальшому, покращити ситуацію з травматизмом на виробництві.

Відповідальність керівників

Перш за все кожен керівник, згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці зобов’язаний створити безпечні умови праці, проводити певну роботу по недопущенню травматизму на виробництві.

А якщо стався нещасний випадок, прийняти заходи по наданню допомоги потерпілому, по ліквідації наслідків нещасного випадку, недопущенню повторних травмувань. Сповістити органи державного нагляду та Фонд ССНВ про нещасний випадок, організувати його розслідування, розробити та виконати заходи, які усунуть причини нещасного випадку.

За несвоєчасне повідомлення відділення про нещасний випадок на виробництві в 2016 році п’ять керівників підприємств притягнуті до адміністративної відповідальності.

У відділенні визначені номери телефонів «гарячої лінії», на які необхідно терміново інформувати про нещасний випадок, що стався на виробництві: 47-91-21; 47-05-48.

Якщо комісією з розслідування встановлено, що причиною нещасного випрадку є невиконання посадових обов’язків, то посадова особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, а якщо нещасний випадок з тяжкими наслідками, то можливе відкриття кримінальної справи.

Кожен працівник незалежно від посади повинен усвідомлювати, що всі його дії повинні бути такими, які не привели до нещасного випадку. А це можливо тільки при високій відповідальності за охорону працю на виробництві починаючи з керівника і закінчуючи рядовим робітником.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація