ТУРБОТА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ – ЦЕ ВИГІДНО.

Людина є головною продуктивною силою суспільства, і від умов, в яких вона працює, значною мірою залежить її ставлення до праці, працездатність, тривалість активної трудової діяльності, а отже , й економічна ефективність виробництва.

Економічний аналіз стану охорони праці став особливо актуальним сьогодні, коли підприємства перейшли на нові умови господарювання. Але й зараз деякі керівники ще недооцінюють вплив стану охорони праці на техніко-економічні показники роботи підприємств. Проте навіть поверхневий аналіз усіх видів витрат, передбачених чинним законодавством, у зв’язку з незадовільним станом охорони праці доводить, що сьогодні не можна ігнорувати питання охорони праці, оскільки це економічно невигідно.

Практично перед власником питання стоїть так: якщо хочеш працювати рентабельно і одержувати прибуток – думай про безпеку виробництва, займайся на належному рівні питаннями охорони праці працюючих, бережи їхнє здоров’я та життя, інакше ти – неминучий банкрут.

Охорона праці впливає на економіку насамперед тим, що сприяє підвищенню продуктивності праці та скороченню втрат, яких зазнає кожне підприємство в результаті травматизму та професійної захворюваності, обумовлених незадовільними умовами праці. Тому пошук і розробка ефективних заходів щодо зниження виробничого травматизму, професійної захворюваності, створення нормальних умов праці на виробництві та в кінцевому підсумку – створення на кожному підприємстві такого економічного механізму управління охороною праці, який би забезпечив максимально ефективну роботу підприємства, має великий практичний інтерес.

Прямий взаємозв’язок стану охорони праці з результатами виробничо-економічної діяльності підприємства створює необхідність постійного співставлення, з одного боку, витрат, пов’язаних з наслідками незадовільних санітарно-гігієнічних умов праці, травматизму та захворюваності, а з другого –додаткових витрат на заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, профілактику нещасних випадків і профзахворюваності. Виплати штрафних санкцій. лікарняних, витрати на навчання нових працівників, на ліквідацію наслідків аварій та інші витрати, пов’язані з наслідками незадовільного стану охорони праці – це збільшення збитків підприємства, зменшення коштів, які можна було би спрямувати на розвиток виробництва, на своєчасну і повну виплату заробітної плати, працівникам підприємства, її збільшення. Це викликає негативну реакцію трудового колективу, звільнення кваліфікованих спеціалістів, зупинку росту виробництва.

Підрахувавши всі «за» і «проти», керівники підприємств повинні зрозуміти, що турбота про безпеку праці, впровадження системи управління охороною праці на підприємстві в повному обсязі дозволить їм спати спокійно.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація