Організаційне засідання громадської ради

07.07.2016 року о 09.00 годині у малій залі виконавчого комітету Миколаївської міської ради, за участю міського голови, відбулось організаційне засідання громадської ради з питань ветеранів війни та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З метою формування та реалізації міської політики з питань, що стосуються ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані, учасників антитерористичної операції, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було прийнято рішення про громадську раду та затверджено її Положення.      
До складу громадської ради увійшли наступні громадські організації:
- рада Миколаївської міської організації ветеранів України,
- міська рада воїнів-інтернаціоналістів м. Миколаєва,  
- центр  допомоги учасникам антитерористичної операції у   м. Миколаєві,
- обласна громадська організація Всеукраїнської громадської   організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна».

Склад громадської ради не є остаточним, планується його розширення, враховуючи пропозиції громадських організацій міста.
    Основними завданнями громадської ради є:
- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані, учасників антитерористичної операції, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;  
- врахування органами місцевого самоврядування пропозицій громадської ради по формуванню та реалізації міської політики питань, що стосуються даної категорії ветеранів.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
  - бере участь у розробці та реалізації міських програм, проводить інші заходи, спрямовані на захист ветеранів війни та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 - отримує в установленому порядку необхідну інформацію від виконавчих органів міської ради з питань, що належать до напряму їх діяльності;
 - розглядає інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до питань соціального захисту ветеранів війни та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 - організовує і проводить семінари, конференції, круглі столи та інші комунікативні заходи;
 - надає консультативну та організаційну допомогу в поліпшенні житлових умов, медичного, соціального, побутового, транспортного та іншого обслуговування;
 - бере участь у нарадах міського голови при розгляді питань, які належать до сфери діяльності громадської ради;
 - проводить роботу з героїко-патріотичного виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь.

Раду очолюють співголови, свої повноваження співголови здійснюють по черзі згідно з річним планом.

Формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Громадська рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності громадської ради здійснюється департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація