«Про стан виробничого травматизму та атестації робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях м. Миколаєва станом на 01.06. 2016 рік».

Станом на 01.06.2016  у місті під час виконання трудових обов’язків внаслідок допущених порушень вимог безпеки праці, трапилося 15 нещасних випадків, які   відбулися на підприємствах:
Центрального району:
-  Миколаївський обласний центр екстреної
   медичної допомоги  та медицини катастроф – 1 нещасний випадок;
-  Головне управління Державного казначейства
   України у Миколаївській області – 1 нещасний випадок;
-  КП «Експлутаційне лінійне управління Автодоріг» - 1 нещасний випадок;
-  Філія «Південий племконецентр»
   ДП «Конярство України» - 1 нещасний випадок;

Корабельного району:
-  ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» - 1 нещасний випадок;

Заводського району:
-  ТОВ «Нібулон» - 3 нещасні випадки;
-  ТОВ «Нова європейська компанія» - 1 нещасний випадок;

Інгульського  району:
-  ДП «НВК газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» -2 нещасні випадки;
-  Миколаївська обласна інфекційна лікарня  - 1 нещасний випадок;
-  ТОВ Миколаївський хлібзавод №1- 1 нещасний випадок;
-  КЖЕП «Зоря» - 1 нещасний випадок;
-  ПАТ по газопостачанню та газифікації»
   Миколаївгаз» - 1 нещасний випадок.
          Протягом звітного періоду в ході проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо виконання підприємствами нормативно - правових актів з охорони праці надано 62 рекомендації по покращенню функціонування системи управління охорони праці  на 62 підприємствах міста. Це в основному навчання керівників та посадових осіб щодо вчасного проведення інструктажів з питань охорони праці та інше.
    З початку року фахівцями управління праці надано методичну допомогу 302 представникам підприємств з питань охорони праці.
    Станом на 01.06.2016 року  у місті виявлено 288 підприємств, на яких існує 12520 робочих місць   зі шкідливими та важкими умовами праці, які підлягають атестації, з них атестовано 11913, що складає  94,8%.
    З метою контролю за наданням працівникам пільг і компенсацій та станом виконання графіків атестації фахівцями управління праці проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота на підприємствах, в установах, організаціях.
           Протягом  звітного періоду проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу на 64 підприємствах міста з питань умов праці, надання пільг та компенсацій  за роботу у шкідливих умовах праці та виконання графіків проведення атестації робочих місць за умовами праці.
          Також, спеціалістами відділу зайнятості, охорони та умов праці управління праці проводяться попередні перевірки матеріалів атестації: за звітний період перевірено 8 матеріалів атестації, які надійшли від  підприємств міста (66 робочих місць). Матеріали повернуто підприємствам для доопрацювання.  
     З метою забезпечення вчасного і якісного проведення атестації робочих місць та належного оформлення матеріалів атестації, постійно надається методична допомога фахівцям підприємств і установ міста при проведенні семінарів. З початку року проведено 14 «круглих столів» та семінарів, на яких розглядалися питання надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці та порядок проведення  атестації робочих місць.
На особистих прийомах надано допомогу в проведенні атестації 171 представнику підприємств та установ міста.
За звітний період надіслано 15 листів керівникам підприємств з нагадуванням щодо вчасного проведення атестації.  
Значна увага департаментом праці  та соціального захисту населення приділяється проведенню інформаційно - роз’яснювальної   роботи серед працівників та населення міста з питань атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці через засоби масової інформації. У місцеву пресу,  на радіо, Інтернет – портал Миколаївської міської ради  було надано 26 інформацій.  

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація