28 квітня – Всесвітній день охорони праці

У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

Органам влади, профспілковим організаціям, роботодавцям, керівникам і працівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано звернути свою увагу на необхідність прийняття конкретних профілактичних заходів, спрямованих на попередження та нейтралізацію потенційних наслідків стресу на робочому місці.

Виконання функцій із запобігання нещасним випадкам у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв покладено на страхових експертів з охорони праці. Які постійно проводять цілеспрямована роботу з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, надають всебічну допомога роботодавцям з організації роботи з охорони праці. Беручи участь у розслідуванні нещасних випадків, страхові експерти мають можливість вивчати та аналізувати причини настання нещасних випадків та на основі отриманих даних застосовувати ризикоорієнтований підхід під час формування та реалізації заходів з профілактики. Розроблення заходів з профілактики з урахуванням викликів сьогодення є базовим принципом в діяльності страхових експертів з охорони праці.

Аналіз виробничого травматизму за 2015 рік показав, що з психофізіологічних причин сталося одинадцять або 20 % нещасних випадків.

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:
- особиста необережність потерпілого –  6 травмованих працівників;
-травмування  внаслідок протиправних дій інших осіб– 5 травмованих працівників.

Серед причин настання нещасних випадків психофізіологічні причини займають друге місце.

Слід звернути увагу, що до психофізіологічних причин, з появою яких стаються нещасні випадки, належать в тому числі і низька нервово-психічна стійкість, і незадовільні фізичні дані або стан здоров'я, і незадовільний психологічний клімат у колективі. В 2015 році на підприємствах, установах, організаціях міста  Миколаєва, Жовтневого та Миколаївського районів через незадовільний стан здоров’я померло 14 працівників.

Страховими експертами з охорони праці Фонду з метою підтримки загальнодержавних заходів, спрямованих на попередження та нейтралізацію потенційних наслідків стресу на робочому місці,  організована робота із надання консультацій страхувальникам, пропаганди безпечних умов праці, проведення семінарів, нарад, «круглих столів», конкурсів із врахуванням важливості заходів, спрямованих на профілактику виробничого стресу.

На перший погляд, може здатися, що такі хвороби, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба є виключено загальним захворюванням та не можуть бути спричинені виробничими факторами. Однак, європейські дослідження причин виникнення деяких захворювань свідчать про те, що до появи багатьох хвороб призводе саме стрес на робочому місці. Зокрема, внаслідок стресу на роботі можуть виникати психічні хвороби – депресії, «синдром хронічної втоми», неврози. Причиною таких хвороб можуть бути підвищені вимоги до працівників, напруженість, інтенсивність трудового процесу, невиконання норм щодо часу роботи та відпочинку, нерівномірний розподіл обов'язків усередині трудового колективу, постійний моральний тиск на працівника з боку колективу чи роботодавця. Стрес і нервові процеси на робочому місці здатні викликати серцево-судинні захворювання та захворювання шлунково-кишкового тракту.

Сучасні вимоги до організації трудового процесу, інформатизація, прискорений темп виробництва призвели до появи нового критерію в особистих якостях працівника при прийомі на роботу – стресостійкість. Роботодавець вже не готовий платити високу ціну за працю, яка зводиться до перебування на робочому місці, його цікавить ефективність праці, вміння працівника формувати власну стійкість до стресорів. За оптимальних умов працівник має володіти здатністю справлятися із стресовими факторами, правильно організовувати свою поведінку в складних ситуаціях соціальної взаємодії, безконфліктно вирішувати проблеми у відносинах з іншими людьми, тобто володіти конфліктостійкістю, основним елементом якої є стресостійкість. Стресостійкість забезпечує високу ефективність діяльності і зберігає здоров'я людини. У ситуаціях можливого виникнення стресу повинні бути визначені додаткові шляхи виходу із стресових ситуацій. Стресостійкість буде забезпечувати високу ефективність діяльності й сприятиме збереженню здоров'я людини, якщо вона буде креативно мислити у вирішенні своїх проблем.

При розробленні заходів з профілактики, направлених на зменшення такого подразника, як стрес на робочому місці, слід враховувати наступне. Найпростішим та найдієвішим способом подолання стресу є налагодження режиму роботи та відпочинку. Це має бути звичайним правилом, як для роботодавця, так і для працівника. Для досягнення найбільшого ефекту відпочивати потрібно активно, займаючись улюбленою справою. Сон має бути повноцінним. Корисно також дотримуватися певної дієти згідно з віком, статтю, наявними хворобами, вживаючи продукти з підвищеним вмістом вітамінів та мікроелементів.

Роботодавцю з метою уникнення конфліктних ситуацій та недопущення виникнення стресів на робочому місці, особливо при виконанні розумової роботи, слід застосовувати рівномірний розподіл обов'язків, максимально враховувати професійні навики та мотивацію працівника. Працівник, який виконує складне завдання, має чітко знати, з якою метою він це робить. Якщо працівник володіє якимось професійними навиками, які не задіяні під час його роботи, він з часом відчуває свою нереалізованість, що призводить до виконання роботи поверхнево, недосить уважно та якісно. Роботодавець має забезпечити стимулююче робоче навантаження, де періоди перевантаження і криз врівноважуються періодами перепочинку, ефективний розподіл часу, уникнення напружених ситуацій.

Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров'я населення і передусім працюючого. За станом здоров'я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та величина валового внутрішнього продукту.

Психосоціальні ризики та стрес на робочому місці є одними з найскладніших питань у сферах охорони праці та здоров'я, актуальність яких є загальновизнаною для усіх країн, професій та працівників.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація