«Дотримання роботодавцями законодавства у сфері охорони праці - запорука збереження найціннішого – людського життя»

 

Робота департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щодо профілактики  виробничого травматизму - це всебічна робота з підприємствами міста  щодо збереження здоров’я  працюючих.

     Однак, незважаючи на прийняті заходи, за станом на 01.03.2016 на підприємствах міста було завершено розслідування 5 нещасних випадків виробничого характеру, які   відбулися на підприємствах:

Центрального району:

- Головне управління Державного казначейства України у Миколаївській області - 1 нещасний випадок;
- Миколаївський обласний  центр екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф – 1 нещасний випадок;
- КП «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» - 1 нещасний випадок;

Заводського району:

-   ТОВ «Нібулон» - 1 нещасний випадок;
-   ТОВ «Нова європейська компанія» -  1 нещасний випадок.

 

       Усі знають, що відповідають за дотримання безпечних умов праці роботодавці. Одним із заходів, спрямованих на гарантування безпеки праці, є створення на підприємстві служби охорони праці.

       Створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено Законом України «Про охорону праці» і є обов'язком роботодавця, якщо кількість найманих працівників складає 50 і більше осіб, на підставі Типового положення, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Наказ від 15.11.2004 р. № 255).

      З урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, кількості працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє Положення про службу охорони праці відповідного підприємства.

     На службу охорони праці підприємства покладаються такі завдання:

- відпрацювання ефективної системи управління охорони праці на підприємстві та сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;

- забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця щодо цих питань;

- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;

- вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

- контроль за додержанням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (за наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

- інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

       Для виконання передбачених законодавством завдань служба охорони праці на підприємстві:

- розробляє спільно з іншими підрозділами комплексні заходи, плани, програми з поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань;

- готує проекти наказів з питань охорони праці і подають їх на розгляд роботодавцю;

- проводить перевірки дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;

- складає звітність з охорони праці;

- проводить з працівниками інструктажі з охорони праці;

- веде облік та аналізують причини виробничого травматизму;

- забезпечує належне оформлення та зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її в архів для тривалого зберігання;

- складає за участю керівників підрозділів підприємства переліки професій, посад і видів робіт, щодо яких повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, надають допомогу під час їх розроблення;

- інформує працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

      Також служба охорони праці має право:

- зупиняти роботу виробництв, ділянки, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги з охорони праці;

- за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну роботу;

- залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, фахівців підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

       Як бачимо, створення служби охорони праці на підприємстві важливо не лише для того, щоб виконати вимоги законодавства в цій сфері, але і мінімізувати ризики відповідальності роботодавця за порушення вимог безпеки праці, а також виконувати низку інших важливих функцій спрямованих, насамперед, на збереження життя, здоров’я та працездатності найманих працівників та їх соціальний захист.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація