Логопедична робота в Центрі

 

В міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів щоденно проводяться заняття з логопедичної корекції, як групові так і індивідуальні. Основна мета їх: усунення недоліків вимови, розвитку мовного дихання, розвиток артикуляційної моторики, розвиток дрібної моторики пальців рук, розширення і уточнення словника за лексичними темами, розвиток зв’язного мовлення.

Велика увага на логопедичних заняття приділяється розвитку артикуляційної моторики. Для формування правильної вимови звуків необхідна чітка, злагоджена координована робота артикуляційного апарату. Для виробітки повноцінних рухів губ, язика, щелеп, корисна артикуляційна гімнастика – сукупність спеціальних вправ, направлених на укріплення м’язів артикуляційного апарату, розвиток сили, рухомості і диференціювання рухів органів, які беруть участь в мовному апараті. Правильна вимова звуків на ряду з багатим словниковим запасом і граматично правильною, добре розвиненою зв’язною мовою є одним із основних показників готовності дитини до шкільного навчання.

Значна увага на заняттях також приділяється розвитку дрібної моторики рук та розвитку мовного дихання, виробітки правильного мовного діафрагмального дихання, уточнення артикуляції голосних звуків, розвитку модуляції голосу.

Розвиток дрібної моторики рук знаходиться в тісному зв’язку з розвитком мови і мислення дітей. Рівень розвитку дрібної моторики і координація рухів рук – один із показників інтелектуального розвитку дітей.

На заняттях використовуються різноманітні ігри для розвитку дрібної та артикуляційної моторики, мовного дихання, наприклад: «Пальчики вітаються», «Качалочки», «Де, ти пальчику бував?», «Равлик» і т.п.; «Посмішка», «Бегемотик», «Хоботок», «Гребінець», «Трубочка» і т.п.; «Морозець», «Сніг іде», «Подуй в дудочку», «Футбол», «Гарячий чай» і т.п.

На заняттях також використовується яскравий матеріал, іграшки, демонстраційний матеріал, загадки, віршики. Всі заняття проводяться в ігровій формі.

Для повноцінного мовленнєвого розвитку дітей потрібне як зусилля вчителя - логопеда, так і повсякденна робота батьків з розвитку дрібної, артикуляційної моторики та мовного дихання.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація