Відділ зайнятості, охорони та умов праці

І. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ОХОРОНА ТА УМОВИ ПРАЦІ

 

З питань працевлаштування Ви зможете звернутися до центрів зайнятості населення, розташованих у м. Миколаєві:

Миколаївський обласний центр зайнятості населення – вул. Нікольська, 68,тел. 37 13 31;

Центр зайнятості населення Центрального району – вул. Нікольська, 68,тел. 47 64 66;

Центр зайнятості населення Заводського району – вул. 6 Поперечна, 32,тел. 46 09 78;

Центр зайнятості населення Ленінського району – вул. Шкільна, 2,тел. 56 74 84;

Центр зайнятості населення Корабельного району – вул. Торгова, 61,тел. 25 92 74.

Потреба у працівниках у м. Миколаєві за станом на 01.01.2018

Робочі місця, в т.ч. найбільш затребувані

1610

Робочі професії

805

Бетоняр

11

Водій (автотранспортних засобів, навантажувача, трамвая, тролейбуса)

82

Експедитор

8

Електрик

26

Електрогазозварник

23

Електрозварник ручного зварювання

13

Електромонтер (з ремонту повітряних ліній електропередачі, з ремонту та монтажу кабельних ліній, з ремонту та обслуговування електроустаткування)

40

Касир

25

Кравець

5

Кухар

9

Машиніст (крана (кранівник), автовишки та автогідропідіймача, бульдозера (будівельні роботи), електрозварювального пересувного агрегату з двигуном внутрішнього згоряння, крана автомобільного, тепловоза), моторист (машиніст), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

58

Муляр

11

Оператор заправних станцій

15

Офіціант

11

Охоронник

23

Продавець продовольчих та непродовольчих товарів

48

Слюсар (електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, аварійно-відбудовних робіт, з експлуатації та ремонту газового устаткування, з обслуговування устаткування електростанцій, з ремонту автомобілів, з ремонту устаткування котельних та підготовчих цехів, з ремонту устаткування теплових мереж, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік)

128

Тальман

7

Токар

16

Фрезерувальник

6

Швачка

41

Вакансії для службовців (за спеціальностями)

(в т.ч. найбільше затребувані)

520

Економіка підприємства

56

ІТР

60

Лікувальна справа

34

Менеджмент

17

Медико-профілактична справа

20

Медицина, ветеринарна медицина

18

Облік і аудит

38

Правознавство (право)

72

Промислове і цивільне будівництво

24

Сестринська справа

35

Соціальна робота, соціальна педагогіка

13

Суднові машини та механізми, механіка, електромеханічні системи автоматизації та електропривод

18

Робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки

(в т.ч. найбільше затребувані)

285

Прибиральник (службових та виробничих приміщень, територій), двірник

44

Вантажник

59

Робітник (з благоустрою, підсобний, дорожній, по догляду за тваринами, з комплексного обслуговування й ремонту будинків)

89

Всього по місту Миколаєву станом на 01.01.2018 – 1610 вакансії, з них:

для службовців – 520;

для робітників – 805;

без спеціальної підготовки – 285.

По вопросам трудоустройства Вы можете обратиться в центры занятости населения, расположенные в г. Николаеве

Николаевский областной центр занятости населения – ул. Никольская, 68, тел. 37 13 31

Центр занятости населения Центрального района – ул. Никольская, 68, тел. 47 64 66

Центр занятости населения Заводского района – ул. 6 Поперечная, 32, тел. 46 09 78

Центр занятости населения Ленинского района – ул. Школьная , 2, тел. 56 74 84

Центр занятости населения Корабельного района – ул. Торговая, 61, тел. 25 92 74

Потребность в работниках в г . Николаеве по состоянию на 01.01.2018

Рабочие места, в т.ч. наиболее востребованные

1610

Рабочие профессии

805

Бетонщик

11

Водители разные

82

Экспедитор

8

Электрик

26

Электрогазосварщик

23

Электрогазосварщик ручной сварки

13

Электромонтеры разные

40

Кассир

25

Закройщик

5

Повар

29

Машинисты разных специализаций

58

Маляр

12

Оператор заправочных станций

10

Официант

8

Охранник

21

Продавец непродовольственных, продовольственных товаров

50

Слесари разных специализаций

128

Тальман

7

Токарь

16

Фрезеровщик

6

Швея

41

Вакансии для служащих ( по специальностям) ,

(в т.ч. найболее востребованные)

520

Экономика предприятия

56

ІТР

60

Лечебное дело

34

Менеджмент

17

Медико – профилактическое дело

20

Медицина, ветеринарная медицина

18

Учет и аудит

38

Правоведение (право)

72

Промышленное и гражданское строительство

24

Сестринское дело

35

Социальная работа, социальная педагогика

13

Судовые машины и механизмы, механика, электромеханические системы автоматизации и электропривод

18

Рабочие места, которые не требуют специальной подготовк и

(в т.ч. найболее востребованные)

285

Уборщики территории (служебных и производственных помещений, територий), дворник

44

Грузчик

59

Рабочие разные

89

Всего по г. Николаеву по состоянию на 01.01.2018 года 1610 вакансии из них:

для служащих – 520;

для рабочих – 805;

без специальной подготовки – 285.


Аналіз стану невиробничого травматизму за 2017 рік та заходи щодо зменшення його рівня

Управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради веде облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру.

За даними медичних закладів загальна кількість випадків невиробничого характеру за 2017 рік збільшилась в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (12134 проти 12108).

Зменшилась кількість побутових травм зі смертельним наслідком (182 проти 193).

За звітний період зменшився також побутовий травматизм серед дітей (до 14 років) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (2264 проти 2298 ). Основною причиною травмовання дітей є падіння .

Для запобігання побутового травматизму серед дітей необхідна постійна турбота дорослих про безпеку дітей вдома. Необхідно виховувати в дітях обачливість і обережність при поводжені з вогнем, застерігати дітей від пустощів на балконах, драбинах, деревах, постійно пояснювати дітям небезпеку, до якої приводить необдумані вчинки.

Фахівцями управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради приділяється значна увага як виробничому так і не виробничому травматизму.

Дякуючи колегам управління НС та ЦЗН нами розповсюджені та виставлені для інформації відвідувачів на стендах департаменту та управління праці, міському територіальному центрі та інших структурних підрозділах матеріали (буклети, листівки) щодо профілактики невиробничого травматизму. Зокрема, листівки з правил користування газовими приладами, з профілактики отруєнь грибами та ягодами, щодо дій під час грози, під час спеки та інші. Інформація постійно поновлюється.

Щоквартально питання невиробничого травматизму нами розглядалися на 4 засіданнях міського координаційного комітету з безпечної життєдіяльності населення, 16 семінарах та засідань «круглого столу» з фахівцями з питань охорони праці.


 

«Про стан виробничого травматизму та атестації робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях м. Миколаєва за 2017 рік»

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради проводять певну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в галузі охорони праці, профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Це передбачено законодавчо, а також Програмою соціально-економічного розвитку міста, комплексною програмою «Соціальний захист» та рішенням виконкому Миколаївської міської ради № 964 від 24.11.2017 року.

Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму. За 2017 рік у місті під час виконання трудових обов’язків відбулося 46 нещасних випадків, що на 7 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року (46 проти 53), з них 4 випадки зі смертельним наслідком. Групових випадки не відбулося.

Смертельні випадки сталися в квітні 2017 року в ТОВ «Стивідорна компанія «Нікмет Термінал» з докером механізатором, у травні в К ПДЕЗ «Корабел» з трактористом, у червні в ПАТ «Миколаївобленерго» з електрослюсарем та у ТОВ «Гаджиєв» з водієм.

На підприємствах комунальної власності відбулося 12 нещасних випадків (з них - 1 зі смертельним наслідком). По комунальним підприємствам виробничий травматизм, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився ( 12 проти 9).

На всіх підприємствах, в установах та організаціях за результатами розслідування нещасних випадків розроблено заходи щодо попередження нещасних випадків на виробництві.

Протягом звітного періоду в ході надання інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо виконання підприємствами нормативно - правових актів з охорони праці відділом зайнятості, охорони та умов праці проведено 28 обстежень підприємств з питань охорони праці.

За результатами цієї роботи складено 42 довідки з охорони праці з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. За звітний період фахівцями відділу зайнятості, охорони та умов праці надано методичну допомогу 134 представникам підприємств з питань охорони праці.

Відповідно ст. 34. Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управління праці здійснює контроль за соціальним захистом працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо її відповідності нормативно-правовим актам, за наданням працівникам відповідно законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах.

Протягом 2017 року у місті виявлено 273 підприємств, на яких існує 11791 робоче місце зі шкідливими та важкими умовами праці, які підлягають атестації, з них атестовано 11280, що складає 95,8%.

Для контролю за наданням працівникам пільг та компенсацій, за станом виконання графіків атестації проводиться вивчення ситуації шляхом проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи на підприємствах, в установ, організаціях. Протягом звітного періоду проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу на 42 підприємствах міста з питань умов праці, надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці та виконання графіків проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Методична допомога в проведенні атестації надана 135 представникам підприємств та установ міста.

Шляхом постійного листування та телефонування керівникам підприємств нагадується про вчасне проведення атестації, направлено 24 листа до організацій вищого рівня щодо сприяння в проведенні атестації за умовами праці.

Значна увага департаментом приділяється проведенню інформаційно-роз’яснювальній роботі серед працівників та населення міста з питань умов праці та охорони праці через засоби масової інформації. У місцеву пресу, на радіо, Інтернет - портал міської ради було надано 72 інформації.


«Про організацію та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру протягом 2017 року»

На виконання рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про організацію та проведення громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності м. Миколаєва на 2017 рік» від 23.12.2016 № 1219, за станом на 01.01.2018 року на оплату праці 1391 безробітної особи, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру, витрачено коштів у сумі 3 423 014,81 грн., у тому числі: 2 101 790,26 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду ЗДССВБ; за рахунок коштів роботодавців – 1 321 224, 55 грн.

Установи, які уклали договори та використали кошти з місцевого бюджету та Фонду ЗДССВБ на організацію та проведення громадських робіт наступні:
- департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, яким залучено 282 особи на роботи по інформуванню населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, на оплату праці яких витрачено 956 001,64 грн.;
- адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, якою було залучено до проведення робіт з благоустрою території Центрального району 220 безробітних осіб, на оплату праці яких витрачено 320 608,23 грн.;
- адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, якою було залучено до громадських робіт з благоустрою, прибиранню територій району 111 безробітних осіб, на оплату праці яких витрачено 233 018,47 грн.;
- адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради, якою було залучено до громадських робіт з благоустрою та озеленення зон відпочинку і туризму, об’єктів соціальної сфери міста, та різних підсобних робіт 91 безробітну особу, на оплату праці яких витрачено 304 512,00 грн.;
- адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, якою було залучено до громадських робіт з благоустрою та озелененню міста 75 безробітних осіб, на оплату праці яких витрачено 279 057,56 грн.
- Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3 безробітних особи, на оплату праці яких витрачено 8 592,36 грн.

Також, протягом 2017 року організовувались інші роботи тимчасового характеру на 18 підприємствах та організаціях нашого міста. До них було залучено 609 безробітних осіб, на оплату праці яких витрачено 1 321 224,55 грн. з власних коштів роботодавців.

Найбільш активні підприємства, які уклали договори та використали свої кошти на організацію та проведення тимчасових робіт: ТОВ «Очерет» та фермерське господарство «Владам».

 


Посилено відповідальність контрактників та строковиків за військові порушення: за «самоволку» — штраф або гауптвахта

Які пільги надаються неповнолітнім працівникам

Виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на період до 2017 року за 2016 рік

Мобілізовані працівники приватних підприємців отримають право на збереження місця роботи і заробітку

Загальнодержавні Правила організації діловодства — затверджено!

Порядок повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу — діє!

Чи мають випускники ВНЗ відпрацьовувати або відшкодовувати вартість навчання

Військкомати повідомлятимуть підприємства про звільнення працівників із військової служби

Рішення профспілки щодо звільнення має бути обгрунтованим: правова позиція ВСУ

Звіт № 10-ПІ (річна) до Фонду соціального захисту інвалідів подаватись в електронній формі не може

Притягнення працівника до відповідальності за шкоду, завдану роботодавцю

Правильно складена індивідуальна програма реабілітації інвалідів сприяє швидшому пошуку роботи для інвалідів

Негайне виконання рішення суду про поновлення на роботі: позиція ВСУ

Пенсіонери, які працюють за ЦПД, мають право на отримання 85% пенсії

Проходити стажування студент може і на умовах строкового трудового договору

У Порядку реєстрації безробітних скасовано норму щодо дострокового виходу на пенсію

Чи потрібна заява працівника у разі звільнення за угодою сторін, — Мінсоцполітики

Чи зараховувати до страхового стажу періоди виконання сезонних робіт?

Мінсоцполітики: чи можна попередити жінку під час відпустки для догляду про звільненнячи зараховувати до страхового стажу періоди виконання сезонних робіт?         

Штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання роботодавцем звітності в центр зайнятості поширюються і на організації в зоні АТО

У записі про прийняття на роботу в трудовій книжці ФОП має посилатися на наказ - роз’яснення Мінсоцполітики

Мінсоцполітики роз’яснило порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
Новий вид оплачуваної відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни

Державна служба зайнятості розяснила процедуру зняття з реєстрації трудових договорів, укладених ФОП із найманими працівниками

До страхового стражу не зараховується період перебування у центрі зайнятості без отримання виплати допомоги по безробіттю

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на період до 2017 року

Вакантні посади


Охорона праці  - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів   та   засобів,  спрямованих  на збереження життя,  здоров'я  і  працездатності  людини  у  процесі трудової діяльності.

Роботодавець -  власник підприємства,  установи,  організації або уповноважений ним орган,  незалежно від форм  власності,  виду діяльності,  господарювання,  і  фізична  особа,  яка використовуєнайману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі  та  виконує  обов'язки  або  функції  згідно  з трудовим договором (контрактом).

ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ 

Роботодавець зобов'язаний   створити   на  робочому  місці  в кожному  структурному  підрозділі  умови   праці   відповідно  до нормативно-правових  актів,  а  також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує  функціонування  системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні  служби  і  призначає посадових осіб,  які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції   про   їх  обов'язки,  права  та  відповідальність  за виконання  покладених  на  них  функцій,  а  також  контролює   їх додержання;
- розробляє за  участю  сторін колективного договору і реалізує комплексні  заходи  для  досягнення  встановлених  нормативів   та підвищення існуючого рівня охорони праці;
- забезпечує виконання    необхідних   профілактичних   заходів відповідно до обставин, що змінюються;
- впроваджує прогресивні   технології,   досягнення   науки   і техніки,  засоби механізації та автоматизації виробництва,  вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
-  забезпечує належне утримання будівель і  споруд,  виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
- забезпечує усунення   причин,   що   призводять  до  нещасних випадків,  професійних захворювань,  та здійснення  профілактичних заходів,  визначених  комісіями  за  підсумками  розслідування цих причин;
- організовує проведення  аудиту  охорони  праці,  лабораторних досліджень   умов   праці,  оцінку  технічного  стану  виробничого обладнання   та   устаткування,   атестацій   робочих   місць   на відповідність  нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки,  що визначаються законодавством,  та  за  їх  підсумками
вживає  заходів  до  усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
- розробляє і затверджує положення,  інструкції,  інші  акти  з охорони  праці,  що  діють  у  межах  підприємства  (далі  -  акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників  на території підприємства,  у виробничих приміщеннях, на  будівельних  майданчиках,   робочих   місцях   відповідно   до
нормативно-правових актів  з охорони праці,  забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами  підприємства  з охорони праці;
- здійснює контроль  за  додержанням  працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного
та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
- організовує пропаганду    безпечних    методів    праці    та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності  професійні  аварійно-рятувальні  формування  у  разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за  порушення зазначених вимог.

ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

     Працівник зобов'язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я  оточуючих  людей  в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  правила поводження з машинами,  механізмами, устаткуванням та   іншими   засобами   виробництва,    користуватися    засобами
колективного та індивідуального захисту;
- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушення зазначених вимог.

Основне завдання сьогодення – запобігання травматизму та проведення атестації робочих місць за умовами праці

Незважаючи на окремі позитивні зрушення в роботі щодо запобігання травматизму на виробництві та в побуті, докорінних змін в організації охорони праці не сталося. Тому питання охорони та умов праці залишаються актуальними.

Людина є головною продуктивною силою суспільства і від умов, в яких вона працює, значною мірою, залежить її ставлення до праці, працездатність, тривалість активної трудової діяльності.

Пріоритетними напрямами в роботі підприємств міста повинні стати: безпека працюючих, запобігання виробничому травматизму, забезпечення працівників належними побутовими умовами.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради проводить певну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в галузі охорони праці, профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що передбачено наданими повноваженнями, рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 21.11.2012 року № 1149 «Про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці».

 


Атестація робочих місць за умовами праці

Основною метою проведення атестації робочих місць за умовами праці є регулювання відносин між роботодавцем та робітниками у сфері реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Порядок проведення атестації визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. №442 та Методичними рекомендаціями про проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою КМУ та Головним санітарним лікарем України від 01.09.92 р №41.

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань про призначення пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, для надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці відповідно до ст. 7 Закону України “Про відпустки”, для призначення доплат за умови праці, а також для розробки заходів по вдосконаленню умов праці на робочих місцях.

Пільги та компенсації за роботу в шкідливих  та важких умовах

Конституція України гарантує усім громадянам держави право на здорові і безпечні умови праці. Для працівників, які зайняті в шкідливих умовах праці, законодавством України передбачений ряд пільг і компенсацій. Це:

  1. пенсії за віком на пільгових умовах (відповідно до Списків №1 і № 2 виробництв, цехів, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36);
  2. щорічні додаткові відпустки (згідно  Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад з шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких надає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679);
  3. доплати  до тарифних ставок (посадовим окладам) у відповідність з діючою в Україні постановою Госкомтруда СРСР і Секретаріату ВЦСПС від 03.10.86 р. № 387/22-78 "Про затвердження типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітником за умови праці;
  4. робота на умовах скороченого робочого тижня встановлюється у відповідність з Переліком виробництв, цехів, професій  і посад з шкідливими умовами праці, робота на яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.01 р. № 163 ;
  5. безкоштовна видача лікувально-профілактичного живлення : молока і інших рівноцінних продукті здійснюється згідно з Постановою Держкомітету СРСР по праці і соціальним питанням і Президії ВЦСПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П- 13 "Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робочим і таким, що служить, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці"

Для підтвердження прав працівників на пільги і компенсації на підприємствах і в організаціях усіх форм власності повинна проводитися атестація робочих місць за умовами праці, порядок якої визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442. Основною метою атестації за умовами праці є регулювання стосунків між працедавцем і працівником у сфері реалізації права на безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги і компенсації. Результати атестації робочих місць також використовуються підприємствами і організаціями для заходів щодо поліпшення умов праці.

Атестація за умовами праці проводиться в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше чим один раз в п'ять років, а відповідальність за своєчасне  і якісне її проведення покладається на керівника підприємства. З результатами атестації робочих місць обов'язково знайомляться працівники,  що працюють на цих робочих місцях.


ІІ. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

«Тіньова» зайнятість: ризики та наслідки

    Нелегальна зайнятість працівників та зарплата „в конвертах” протягом тривалого часу залишається однією з найбільш актуальних проблем в Україні. Виплата заробітної плати у «конвертах» - тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас.
    Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, призводить до ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на добробут громади, на реалізацію програм соціально – економічного розвитку районів, міст, програм охорони здоров’я, освіти та інших соціальних програм.
       Праця без оформлення трудового договору не дає можливості найманим працівникам користуватися державними гарантіями, а саме, погоджуючись на «тіньову» зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.
      Працівник, який отримує заробітну плату в „конверті”, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за необхідне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.
      Наймаючись на роботу, громадянам слід пам'ятати, що заробітна плата, яка виплачується у «конвертах» – це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника. Це, перш за все, ризик залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.
      Людина, яка працює не офіційно, у випадку хвороби чи  отриманні травми не може розраховувати на виплату їй лікарняних, допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та інших обов'язкових виплат.
      Нелегальна зайнятість та нелегальна заробітна плата – це відсутність захисту від незаконного звільнення, гарантій на безпечні та нешкідливі умови праці, права на відпочинок, оплачувану відпустку тощо.
      Тому укладення трудового договору працівником це - захист своїх трудових прав на своєчасне отримання заробітної плати; виплату заробітної плати у розмірах не нижче визначених чинним законодавством; оплату лікарняних листів; отримання оплачуваної відпустки у розмірі, гарантованому законодавством (не менше 24 календарних днів); дотримання нормальної тривалості робочого часу (з розрахунку 40 годин на тиждень); оплату роботи у святкові та неробочі дні у подвійному розмірі; оплату роботи у нічний час виплату допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві тощо.     
     Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладення трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства.
     У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.


Порушення законодавства про працю тягне за собою фінансові та адміністративні санкції

Служба за контрактом у Збройних Силах України – один із шляхів до легальної зайнятості


 Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – актуальна тема сьогодення

Відзначимо, що питання про легалізацію зайнятості і боротьба з "тіньовою" зарплатою були і залишаються пріоритетними у напрямках роботи Уряду. Це одне з джерел надходжень в казну, а збільшення надходжень обсягів єдиного соціального внеску (ЄСВ), внаслідок виведення зарплат з "тіні" дає можливість проводити своєчасну виплату пенсій і фінансувати соціальні виплати, гарантовані Конституцією.

 Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість роботодавців працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин та пропонують зарплату в «конвертах».

В умовах дефіциту вільних вакансій, працівники, з метою працевлаштування, досить часто погоджуються на будь-які, запропоновані роботодавцем, умови.

У такому випадку працівники, працевлаштовані нелегально, при виникненні трудових спорів стають повністю безправними перед роботодавцем, бо по відношенню до працівника не діють передбачені трудовим законодавством державні гарантії.

Тому, вважаємо потрібним відзначити основні конституційні права громадянина, які порушуються у випадку неофіційного оформлення на роботу й виплати заробітної плати в "конверті":
1) право на заробітну плату не нижче гарантованої законом (у тому числі: доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати);
2) право на одержання соціальних гарантій, передбачених законодавством для найманих робітників — зокрема:
- на відпустку, у тому числі, і на відпустку у зв'язку з вагітністю, пологами й по догляду за дитиною;
- на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною; на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов'язана зі шкідливими умовами праці);
- на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, і, як наслідок — на одержання страхових виплат у випадку травм або профзахворювань;
3) право на належні, безпечні й здоровіші умови праці — у роботодавця відсутній обов'язок у забезпеченні таких умов для неофіційно оформлених працівників. При цьому, неофіційно оформлений працівник змушений працювати надурочно ( без вихідних і без додаткової оплати праці);
4) право на одержання соціальних виплат і субсидій;
5) право на працю - неофіційно найманий робітник може бути звільнений у кожний момент. При цьому, такий працівник може не одержати вихідну допомогу й оплату за виконану роботу.

З 01.01.2015 вступив в дію Закон України від 28.12.2014 № 77-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким передбачено об’єднання соціальних фондів: фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та фонду страхування від тимчасової непрацездатності.

Прийнятий документ частиною 3 статті 24 КЗпП України “Укладання трудового договору” вводить обов'язковість прийняття на роботу працівника за письмовим наказом (розпорядженням) та інформуванням Державної фіскальної служби України про прийом працівника на роботу, а також підвищує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення трудового законодавства.

 Статтю 265 КЗпП України «Відповідальність за порушення законодавства про працю» викладено в наступній редакції.

Посадові особи органа державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
 - фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 - порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
 - недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, вставленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 - порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-четвертим частини другої цієї статті - у розмірі мінімальної заробітної плати.

Крім того, сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Зверніть увагу на те, що відтепер трудовий договір не вважається укладеним за умови, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи (ч. 4 ст. 24 КЗпП України виключено).

Також, з Кодексу Законів про працю України вилучено статтю 24-1, якою передбачалася обов’язковість реєстрації трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами, у державній службі зайнятості.

 

 IІІ. АЛЬТЕРНАТИВНА (НЕВІЙСЬКОВА) СЛУЖБА

Альтернативна служба є службою, яку запроваджено замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язків перед суспільством. Альтернативну службу в Україні запроваджено замість військової строкової з 1992 р. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку  суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законом України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Перелік таких релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим правом користуються громадяни, які належать до релігійних організацій, що діють як із зареєстрованим статутом, так і без його реєстрації.

Як свідчить статистика в більшості це представники такого направлення як протестантизм. Це Свідки Ієгови, євангельські християни – баптисти,  Християни Віри Євангельської та представники Незалежної помісної церкви християн Нового Заповіту.

Конституційне право цієї частини громадян на свободу світогляду та віросповідання реалізується через Закон України «Про альтернативну (невійськову ) службу», Положення про порядок проходження  альтернативної (невійськової) служби та інші нормативно – правові акти.

ля вирішення питань проходження громадянами нашого міста альтернативної (невійськової) служби рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.09.2002р. № 918  створено міську комісію у справах альтернативної (невійськової) служби.

До складу цієї комісії входять представники управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління освіти та охорони здоров’я,  управління у справах сім’ї, дітей та молоді; відділу по роботі з об’єднаннями громадян, відділу координації роботи правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи, районних військових комісаріатів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Направлення на альтернативну службу надається рішенням міської комісії після вивчення наданих особою документів щодо істинності релігійних переконань, паспорту, витягу з рішення призовної комісії військкомату, даних про освіту, довідки про склад сімї  та інших документів.

При направленні громадян для проходження альтернативної служби комісія активно співпрацює з районними центрами зайнятості та безпосередньо з адміністраціями підприємств, організацій та установ з метою отримання інформації про наявність вакантних місць.

Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну (невійськову) службу, та підприємством, установою, організацією здійснюються на підставі письмового строкового трудового договору і регулюються законодавством про працю.    

Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби.

Згідно з Законом України „Про альтернативну (невійськову) службу“ від 18.02.99р. № 437-ХІV громадяни України мають право на альтернативну службу:
- якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користуватися зброєю;
- перелік релігійних організацій затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим правом користуються громадяни, які належать до зазначених релігійних організацій, що діють як із зареєстрованим статутом так і без його реєстрації.

На альтернативну службу направляються:
-  громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність
переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної служби.
Не   підлягають   направленню    на альтернативну   службу:
- громадяни, які відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу» звільнені від призову на строкову службу або яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на термін дії відстрочки).
Проходження    альтернативної служби:
-  протягом  оголошеного періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії та виходячи з наявності вільних робочих місць на підприємствах, в установах, визначених Кабінетом Міністрів України для проходження альтернативної служби та в патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України, комісія приймає рішення про конкретне місце і термін проходження громадянином альтернативної служби.
Припинення  проходження  альтернативної служби:
- альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням комісії.
Звільнення від призову на військові (навчальні та спеціальні) збори:
-  громадяни, які пройшли альтернативну службу, не призиваються на військові (навчальні та спеціальні) збори.

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація