Управління праці

Управління праці є структурним підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення.

Управління в межах своїх повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості населення, охорони та умов праці.

 

Основні напрямки діяльності управління :

• Реалізація державної політики у сфері трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення.
• Забезпечення дотримання законодавства про працю, зайнятість, охорону та умови праці.
• Сприяння у ефективному використанні трудових ресурсів, раціональній продуктивній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці.
• Розробка проектів нормативно-правових актів (рішень сесії міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з питаннями праці.
• Удосконалення форм і засад соціального партнерства з організаціями профспілок міста та роботодавцями.

До складу Управління входять:

 • відділ трудових відносин;
 • відділ зайнятості, охорони та умов праці;
 • відділ з питань інспекції праці.

Управління праці знаходиться за адресою: вул. Декабристів,25, тел. – факс -47-59-34, 46-72-31 email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування посади

П.І.Б. керівника

Адреса знаходження, телефон

Заступник директора департаменту - начальник управління праці

Кірлан
Наталія Василівна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 47 69 23

Начальник відділу трудових відносин

Коломієць
Валентина Миколаївна

Вул. Декабристів, 25,
тел. 47 84 62 , 71-68-24

Заступник начальника відділу трудових відносин

Чернова
Юлія Миколаївна

Вул. Декабристів, 25,
тел. 47 84 62

Начальник відділу зайнятості, охорони та умов праці

Слюсаренко
Ірина Євгенівна

Вул. Декабристів, 25,
тел. 46 72 31

Заступник начальника відділу зайнятості, охорони та умов праці

Кузьміна
Наталя Геннадіївна

Вул. Декабристів, 25,
тел. 46 72 31

Начальник відділу з питань інспекції праці

Бельський
Ігор Олександрович

вул. Адміральська, 20 каб. 510

Заступник начальника відділу з питань інспекції праці

Шличек
Олександра Юріївна

вул. Адміральська, 20 каб. 510

 Відділ трудових відносин (детальніше)

• Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території міста, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.
• Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів підприємств, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці.
• Забезпечує у межах своїх повноважень соціальний захист працівників підприємств, установ, організацій.
• Здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
• Забезпечує діяльність міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості, із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
• Організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян підприємств, установ та організацій району з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідні заходи по усуненню причин, які викликають скарги, роз'яснює громадянам положення нормативно - правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
• Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.

Відділ зайнятості, охорони та умов праці (детальніше)

 • • Вивчає стан використання трудових ресурсів, зайнятості населення, здійснює моніторинг створення робочих місць, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці.
  • Сприяє реалізації заходів, спрямованих на розширення сфери докладання праці, удосконалення соціально-трудових відносин.
  • Здійснює узагальнення стану виконання у місті показників і заходів Програми зайнятості населення.
  • Здійснює аналіз стану підвищення кваліфікації та професійного навчання на виробництві; приймає участь у розробці формування професійно - кваліфікаційного складу робочої сили регіону.
  • Вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону в частині зайнятості населення, створення робочих місць.
  • Забезпечує діяльність міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та легалізації зайнятості.
  • Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян та об’єднань громадян з питань зайнятості та альтернативної служби.
  • Здійснює контроль:
  o за додержанням суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони та умов праці;
  o за охороною праці працівників суб’єктів господарювання;
  o за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах у шкідливих умовах праці;
  o за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці.
  • Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків відповідно до законодавства, здійснює узагальнення і аналіз одержаних даних, розробляють заходи щодо запобігання таким випадкам.
  • Здійснює методичне керівництво роботою служб охорони праці суб’єктів господарювання.
  • Організує вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці.
  • Надає консультативно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань:
  o проведення атестації робочих місць по умовам праці;
  o надання працівникам пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці;
  o пропаганди безпечних і здорових умов праці;
  o при формуванні розділу “Охорона праці” у колективних договорах.
  • Розглядає листи, заяви та скарги громадян, які стосуються питань охорони та умов праці

Законодавство

Послуги департаменту

Статистична інформація