Управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики

   Управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики входить до складу департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 Управління забезпечує виконання в межах міста повноважень, встановлених законодавством України, у сфері соціально – трудових відносин, оплати праці, належних умов праці, охорони праці, зайнятості населення; реалізацію державної соціальної політики у сфері соцільного захисту населення; забезпечує виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству.  

Основні завдання:

- реалізація державної політики у сфері соціально – трудових відносин, оплати праці, належних умов праці, охорони праці, зайнятості населення; 

- реалізацію державної соціальної політики у сфері соцільного захисту населення;

- забезпечує виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству.  

До складу Управління входять:

  • Відділ з організації надання соціальних послуг - 5

  • Відділ з питань праці сімейної та гендерної політики - 5

Управління знаходиться за адресою: вул.Декабристів,25,

тел - факс 47-59-33, 46-72-31

email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Найменування посади

П.І.Б. керівника

Адреса знаходження, телефон

Заступник директора департаменту - начальник управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики

Рябенко Олександр Вікторович

Вул. Декабристів, 25,  
тел. 47 69 23

Начальник відділу з   питань праці, сімейної та гендерної політики

Казакуца Ольга Вільямівна

Вул. Декабристів, 25,   

тел. 47 84 62

Заступник начальника відділу з   питань праці, сімейної та гендерної політики

Решетнікова Інна Юріївна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 47 59  33

Начальник  відділу з організації надання соціальних послуг

Матвієнко Олена Вікторівна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 47 72 31

Заступник  начальника відділу з організації надання соціальних послуг Кучирина Оксана Миколаївна Вул. Декабристів, 25, 
тел. 47 72 31

 

Відділ з питань праці, сімейної та гендерної політики  (детальніше)

приймає участь у розробці пропозицій до місцевих програм соціально-економічного розвитку міста, з питань охорони праці, зайнятості населення;

- вивчає стан використання трудових ресурсів, зайнятості населення, здійснює моніторинг створення робочих місць;  складає баланс трудових ресурсів по місту;

- здійснює моніторинг стану виплати поточної та погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях міста;

- приймає участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах та організаціях міста;

- аналізує стан укладання підприємствами, установами та організаціями колективних договорів, змін та доповнень до них;

- здійснює повідомну реєстрацію в установленому порядку  галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін та доповнень до них. Забезпечує їх облік та  зберігання;

- оприлюднює на сайті департаменту та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і  доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);

- організує діяльність міського координаційного комітету з безпечної життєдіяльності населення, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; інших дорадчих органів;

- забезпечує розгляд питань щодо проходження альтернативної (невійськової) служби;

- організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу в установленому чинним законодавством порядку;

- проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог чинного законодавства з праці, колективно-договірного регулювання, переваг легальної зайнятості, умов та охорони праці  тощо та надає методичну допомогу;

- інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації;

- здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за станом проведення атестації робочих місць, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

- здійснює організацію та проведення громадських на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності міста;

- здійснює організацію інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;

- бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з виконанням покладених на відділ функцій;

- забезпечення виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії  домашньому насильству;

- координація роботи суб’єктів взаємодії, які реалізують вищезазначені заходи;

- здійснення контролю за функціонуванням Банку даних сімей багатодітних сімей, реєстру матерів із багатодітних сімей, які отримали почесне звання України «Мати – героїня»;

- проведення моніторингу щодо потреби та видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї.

 Відділ з організації надання соціальних послуг  (детальніше)

забезпечує реалізацію державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення;

- забезпечує створення ефективної системи надання соціальних послуг згідно з державними стандартами;

- здійснює збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації щодо надання соціальних послуг;

- організує роботу щодо визначення потреби мешканців міста у соціальних послугах (збирання, узагальнення та аналіз інформації) та за результатами визначених потреб планує заходи щодо організації надання   соціальних послуг;

- вирішує питання стосовно організації надання соціальних послуг,  у тому числі із застосуванням механізму соціального замовлення  у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, а також інших форм, визначених законодавством;

- здійснює моніторинг надання та оцінки якості соціальних послуг,  оприлюднення відповідних результатів;

- забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні;

- координує діяльність суб’єктів системи надання соціальних послуг на місцевому рівні;

- забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, фізичних осіб – підприємців, які в межах своєї компетенції надають на території міста допомогу вразливим групам населення та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та здійснюють їх захист;

- інформує населення міста про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання;

- розглядає в установленому порядку звернення юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу. 

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація