Управління праці

Управління праці входить до складу  департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

       Управління забезпечує виконання в межах міста повноважень, встановлених законодавством України, у сфері соціально – трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

  

Основні завдання:

 •  Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення.
 • Організація роботи щодо дотримання законодавства про працю, охорону та умови праці, зайнятість населення.
 • Участь у розробці та реалізації цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, обласної та міської програм зайнятості населення спільно з іншими виконавчими органами міської ради.
 • Здійснення на території міста державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

До складу Управління входять:

 • Відділ з питань регулювання трудових відносин;
 • Відділ з питань інспекції праці.

Управління праці знаходиться за адресою: вул. Декабристів,25, тел. – факс - 47-59-33, 46-72-31 email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування посади

П.І.Б. керівника

Адреса знаходження, телефон

Заступник директора департаменту - начальник управління праці

Кірлан 
Наталія Василівна

Вул. Декабристів, 25,  
тел. 47 69 23

Начальник відділу з питань регулювання трудових відносин

Слюсаренко 
Ірина Євгенівна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 47 59  34 

Начальник відділу з питань інспекції праці

Бельський 
Ігор Олександрович

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 46 72  31 

Заступник начальника відділу з питань інспекції праці

Шличек 
Олександра Юріївна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 46 72  31 

 

Відділ з питань регулювання трудових відносин  (детальніше)

 • Участь у розробці пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста, у межах повноважень відділу, розробка і подання на затвердження міської ради Програми зайнятості населення м. Миколаєва, організація їх виконання.
 • Вивчення стану використання трудових ресурсів, зайнятості населення, здійснення моніторингу створення робочих місць;  складення балансу трудових ресурсів по місту.
 • Здійснення моніторингу щодо стану виплати поточної та погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах міста.
 • Узагальнення показників стану виконання заходів Програми зайнятості населення м. Миколаєва.
 • Бере участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладанні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.
 • Аналізує стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.
 • Здійснює повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів, змін та доповнень до них. Забезпечує їх облік та  зберігання.
 • Організує діяльність міської тристоронньої соціально-економічної ради, міських координаційних комітетів з безпечної життєдіяльності населення та сприяння зайнятості населення, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; інших дорадчих органів.
 • Забезпечує розгляд питань щодо проходження альтернативної (невійськової) служби.
 • Організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян підприємств, установ та організацій міста з питань, що належать до компетенції відділу в установленому чинним законодавством порядку.
 • Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог чинного законодавства з праці, переваг легальної зайнятості, умов та охорони праці  тощо у трудових колективах та надає методичну допомогу.
 • Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.
 • Здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за станом проведення атестації робочих місць, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
 • Здійснює організацію громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.
 • Здійснює контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад), організацію інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.
 • Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з виконанням покладених на відділ функцій.

 

Відділ з питань інспекції праці (детальніше)

 •  Здійснення на території міста Миколаєва контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю(далі – об’єкт відвідування), з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин у порядку, встановленому законодавством.
 • Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників з метою запобігання порушенням законодавства про працю.
 • Здійснення заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності у разі наявності порушень вимог законодавства про працю.
 • Проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань об’єктів відвідування інспекторами праці відділу з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин у порядку, встановленому законодавством.
 • Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Вжиття заходів до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності  у порядку,  встановленому чинним законодавством України.
 • Накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому чинним законодавством порядку.
 • Забезпечення об’єкта відвідування та його працівників інформацією та консультаціями щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про працю.

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація