Управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики

Управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики входить до складу  департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

       Управління забезпечує виконання в межах міста повноважень, встановлених законодавством України, у сфері соціально – трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

  

Основні завдання:

 •  Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення.
 • Організація роботи щодо дотримання законодавства про працю, охорону та умови праці, зайнятість населення.
 • Участь у розробці та реалізації цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, обласної та міської програм зайнятості населення спільно з іншими виконавчими органами міської ради.
 • Здійснення на території міста державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

До складу Управління входять:

 • Відділ з питань праці - 3
 • Відділ з організації надання соціальних послуг - 6
 • Відділ сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми - 3

Упраівління знахожиться за адресою: вул.Декабристів,25, тел - факс 47-59-33, 46-72-31

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Найменування посади

П.І.Б. керівника

Адреса знаходження, телефон

Заступник директора департаменту - начальник Управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики

Кірлан 
Наталія Василівна

Вул. Декабристів, 25,  
тел. 47 69 23

Начальник відділу з питань праці

Слюсаренко 
Ірина Євгенівна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 47 59  34 

Начальник  організації надання соціальних послуг

Матвієнко Олена Вікторівна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 46 72  31 

Начальника відділу сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми

Казакуца Ольга Вільямівна

Вул. Декабристів, 25, 
тел. 46 72  31 

 

Відділ з питань праці  (детальніше)

 • Участь у розробці пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста, у межах повноважень відділу, розробка і подання на затвердження міської ради Програми зайнятості населення м. Миколаєва, організація їх виконання.
 • Вивчення стану використання трудових ресурсів, зайнятості населення, здійснення моніторингу створення робочих місць;  складення балансу трудових ресурсів по місту.
 • Здійснення моніторингу щодо стану виплати поточної та погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах міста.
 • Узагальнення показників стану виконання заходів Програми зайнятості населення м. Миколаєва.
 • Бере участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладанні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.
 • Аналізує стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.
 • Здійснює повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів, змін та доповнень до них. Забезпечує їх облік та  зберігання.
 • Організує діяльність міської тристоронньої соціально-економічної ради, міських координаційних комітетів з безпечної життєдіяльності населення та сприяння зайнятості населення, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; інших дорадчих органів.
 • Забезпечує розгляд питань щодо проходження альтернативної (невійськової) служби.
 • Організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян підприємств, установ та організацій міста з питань, що належать до компетенції відділу в установленому чинним законодавством порядку.
 • Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог чинного законодавства з праці, переваг легальної зайнятості, умов та охорони праці  тощо у трудових колективах та надає методичну допомогу.
 • Інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.
 • Здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за станом проведення атестації робочих місць, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
 • Здійснює організацію громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.
 • Здійснює контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад), організацію інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.
 • Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з виконанням покладених на відділ функцій.

 

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація