Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 року № 6/2 з 1 листопада 2006 року на базі реорганізованих відділів соціальної допомоги управлінь праці та соціального захисту населення Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому Миколаївської міської ради був створений міський територіальний центр по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення. У зв’язку зі створенням міського територіального центру були стерті кордони між районами, в результаті чого громадяни мали право отримувати соціальні послуги у будь-якому районі міста, незалежно від місця їх реєстрації.

З травня 2018 року міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) очолює Бондаренко Сергій Миколайович.

 

 

    З 2006р. по 2018р. міський територіальний центр очолювала Самерханова Любов   Іванівна. З 2018р. до вересня 2022р. - заступник директора міського                   тереторіального центру.

  До складу міського територіального центру з листопада 2006р. по травень 2010р.  входили територіальні центри Заводського, Корабельного, Ленінського, Центрального районів.

  У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №   1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)» змінилися умови надання соціальних послуг. Рішенням Миколаївської міської ради від 22.04.2010р. № 45/7 «Про перейменування міського територіального центру по соціального обслуговування в міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соці

альних послуг)» було затверджене нове Положення про міський територіальний центр та внесені зміни до його структури. 

  З вересня 2022р. заступником директора міського територіального центру     призначена Вівчар Ольга Андріївна. 

 

 

 

 

 

Основними завданнями міського територіального центру є:

 • забезпечення якісного надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;
 • установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговує міський територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг особам, які мають на це право.
 • внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
 • здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінювання їхньої якості;
 • надання транспортних послуг з використанням соціального транспорту для перевезення осіб з числа маломобільних груп населення, які мають порушення опорно-рухового апарату та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інші особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги;
 • здійснення виплати різних видів матеріальної допомоги громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради;
 • здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста.

На отримання соціальних послуг у міському територіальному центрі мають право:

 • - особи похилого віку;
 • - особи з інвалідністю;
 • - особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;
 • - особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як на чотири місяці);
 • - особи з психічними та поведінковими розладами;
 • - особи, які перебувають у складних життєвих обставинах зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;
 • - внутрішньо переміщені особи;
 • - діти з інвалідністю віком від 3-х до 18-ти років;
 • - діти з особливими освітніми потребами;
 • - особи, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає наступні соціальні послуги:

 • - догляд вдома;
 • - надання притулку;
 • - натуральна допомога;
 • - соціальна адаптація;
 • - соціальна профілактика;
 • - представництво інтересів;
 • - супровід під час інклюзивного навчання;
 • - транспортні;
 • - консультування;
 • - інформування.

Станом на 01.01.2024 рік до складу міського територіального центру входять наступні структурні підрозділи:

- 4 відділення соціальної допомоги вдома;

- 4 відділеннях денного перебування;

- відділення організації надання адресної натуральної допомоги;

- відділення тимчасового перебування осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб;

- відділення соціального супроводу.

Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за діяльністю структурних підрозділів наступні керівники:

Заводський район (вул. Кузнецька, 83)

Бевз Віра Олексіївна - завідувач відділення соціальної допомоги вдома; Ганношин Юрій Миколайович - завідувач відділення денного перебування.

Інгульському районі (вул. 12 Поздовжня, 50-А)

Бурлака Тетяна Леонідівна - завідувач відділення соціальної допомоги вдома,

Костраба Оксана Валеріївна - завідувач відділення денного перебування;

Корабельний район (вул. Металургів, 8/4 та пр. Богоявленський, 301/2)

Загребаєва Ірина Вікторівна - завідувач відділення соціальної допомоги вдома, 

Воронкова Олена Вікторівна - завідувач відділення денного перебування;

Центральний район (вул. Шевченка, 19-А)

 Федоренко Наталя Федорівна Леонідівна - завідувач відділення соціальної допомоги вдома; 

Міряха Галина Іванівна - завідувач відділення денного перебування;

відділення організації надання адресної натуральної допомоги                         (вул. Шевченка, 19-А) очолює завідувач відділення - Гайдар Світлана Василівна, працівники відділення знаходяться в кожному районі;

відділення тимчасового перебування осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб (вул. Театральна, 45/1) очолює завідувач відділення Колесник Тетяна Вікторівна;

відділення соціального супроводу (вул. Морехідна, 9/2) очолює завідувач відділення – Перепелиця Г.О. 

До структури міського територіального центру також входять:

Відділ з питань кадрової, правової, методичної роботи та контролю.

Основні завдання відділу:
  - добір та просування по службі кадрів;
  - забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
  - здійснення контролю за своєчасним розглядом та вирішенням письмових звернень громадян, та за строками виконання документів;
  - здійснення роботи по веденню військового обліку та бронювання на період мобілізації та у воєнний час;

- здійснення роботи по веденню електронного документообігу в системі АСКОД;

Відділ з соціальних питань.

Основні завдання відділу:
  - координація роботи структурних підрозділів МТЦ;
  - організація надання адресної матеріальної допомоги;
  - сприяння створенню безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
  - сприяння влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;
  - складання статистичної звітності;

- проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення з питань надання соціальних послуг.

Бухгалтерія.

Основні завдання бухгалтерії: 
  - організація і ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності МТЦ та контроль за цільовим раціональним і економічним використанням усіх ресурсів, збереженням власності, виконання кошторисів доходів та видатків установи;
  - введення обліку та здійснення усіх фінансових, кредитних та розрахункових операцій;
  - здійснення виплати різних видів адресної матеріальної допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради.

Відділ господарського забезпечення.

Основні завдання відділу: 

- здійснення оформлення особових справ осіб, які отримують транспортні послуги службою перевезення «Соціальне авто»;

 - забезпечення перевезення осіб з інвалідністю, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги  для проходження замісної ниркової терапії (гемодіаліз);

 - перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп до організацій-надавачів послуг, лікарень, поліклінік, протезно-ортопедичного підприємства, на культурно-масові заходи, навчання тощо;

 - забезпечення безперебійної роботи автотранспорту міського територіального центру;

 - укладання та виконання  договорів (оренди приміщень, постачання електричної енергії, питної води, електрозв’язку  та інш.);

 - забезпечення дотримання виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

 

Відділення соціальної допомоги вдома

Відділення соціальної допомоги вдома утворене для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності), пам’яті та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком про стан здоров’я, а саме:

- особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

- особам з інвалідністю;

- особам з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно – небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду);

- особам з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш ніж як на чотири місяці).

- внутрішньо переміщеним особам.

Відділення соціальної допомоги вдома надає послуги:

 • придбання і доставка продовольчих, промислових, господарчих товарів та медикаментів;
 • допомога у приготуванні їжі;
 • косметичне прибирання житла;
 • допомога в оплаті комунальних та інших послуг;
 • супровід до поліклініки, тощо;
 • надання допомоги в оформленні документів (субсидії) та довідок;
 • допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;надання психологічної підтримки у вигляді бесід, спілкування, мотивації до активності та інше.

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Надання соціальних послуг здійснюється за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), з установленням диференційовано плати в обсязі, визначеному державними стандартами, та платно (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб) у визначеному законодавством порядку.

Тарифи на соціальні послуги відповідно до законодавства затверджує виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

В кожному районному відділенні соціальної допомоги вдома міського територіального центру створено мультидисциплінарну команду з надання комплексу соціальних послуг. До складу мультидисциплінарної команди входять соціальні працівники робітники відділення соціальної допомоги вдома, робітники з комплексного обслуговування будинків та перукар відділення організації надання адресної та натуральної допомоги, водій автотранспортних засобів. Послуги надаються безпосередньо під час виїзду мультидисциплінарної команди за місцем проживання особи, яка їх потребує.

       вдома 1 12.02     вдома 2 12.02

вдома 3 12.02 1

Відділення денного перебування.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності. Запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності,сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, участі у клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомога в організації дозвілля і відпочинку, відновлення знань, вмінь і навичок орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві.

Відділення денного перебування надає послуги за рахунок бюджетних коштів незалежно від розміру доходів отримувачів соціальних послуг та /або членів їх сімей наступні соціальні послуги:

соціальна адаптація – навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно-корисних зв’язків, організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля;

 • соціальна профілактика – комплекс заходів, спрямованих на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, педагогічного, психологічного характеру.
 • інформування – надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг;
 • консультування – комплекс заходів, спрямованих на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових)явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга надається особам, сім’ям, групам осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем тощо.

В кожному районному відділенні денного перебування функціонує «Університети ІІІ віку», отримати нові навички та знання можливо на 6 факультетах:

- філологічний;

- комп’ютерно-інформаційний;

- соціально-психологічний;

- літературно-музичний;

- здоровий спосіб життя;

- культурно-дозвіллєва діяльність та рукоділля.

                 денне 1      денне 2

денне 3

Відділення організації надання адресної натуральної допомоги.

Дане відділення надає соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам з частковою або повною втратою рухової активності, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку зі шкодою,  завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, іншим незахищеним верствам населення та внутрішньо переміщеним особам.

Відділення, виходячи з можливостей наявної фінансової та матеріально – технічної бази, безоплатно забезпечує громадян:

- предметами побутової гігієни;

- засобами технічної реабілітації;

- продовольчими та промисловими товарами;

- одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби.

Відділення надає наступні послуги на платній, диференційованій та безоплатній основі:

 • перукарські;
 • послуги з прання білизни та одягу;
 • дрібні ремонтні роботи.

Відділення отримує гуманітарну та благодійну допомогу від осіб, підприємств, установ та організацій, проводить роботу з видачі її населенню міста.

В осінньо-зимовий період відділення приймає участь у здійсненні заходів щодо забезпечення бездомних громадян гарячим харчуванням, теплим одягом та взуттям у період різкого зниження температури повітря.

Відділення сприяє, у разі потреби, влаштуванню громадян похилого віку та осіб з інвалідністю до міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая, будинків-інтернатів (геріатричного та психоневрологічного типу),         дітей з інвалідністю - до дитячого будинку-інтернату.

Відділення адресної допомоги організовує роботу пунктів прокату технічних засобів реабілітації, може надавати у тимчасове користування отримувачів соціальних послуг наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації

Представники відділення входять до складу мультидисциплінарних команд та мобільних бригад і здійснюють виїзди у відділені мікрорайони міста для надання комплексу соціальних послуг.

                        Адресне 1  адресне 2  адресне 3  Адресне 4

  

Відділення тимчасового перебування осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб.

Дане відділення утворене з метою надання притулку не більше ніж 30 особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією та внутрішньо переміщеним особам. Соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів.

Відділення кожному отримувачу надає в користування ліжко – місце, постільну білизну, твердий та м’який інвентар, забезпечує надання комунально – побутових послуг.

Відділення, виходячи з можливостей наявної фінансової та матеріально – технічної бази забезпечує громадян:

 • предметами побутової гігієни;
 • продовольчими та промисловими товарами;
 • одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;
 • санітарно – гігієнічними засобами та засобами догляду.

Працівники відділення за потреби проводять консультування та інформування з питань соціального захисту, надають допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги.

Театральна 1  Театральна 2  Театральна 3  Театральна 4

Відділення соціального супроводу.

Відділення супроводу надає соціальні послуги дітям, які відповідно до висновку про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно – ресурсним центром потребують супроводу під час інклюзивного навчання.

Відділення надає комплекс заходів спрямованих на забезпечення повної та ефективної участі отримувача соціальної послуги в освітньому процесі шляхом надання підтримки та допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також на забезпечення безпеки в приміщенні, на території закладу дошкільної та позашкільної освіти, закладу освіти, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, на іншій території під час екскурсій, навчальних поїздок, інших заходів, передбачених освітнім процесом.

Відділення супроводу здійснює роботу, пов’язану з дотриманням вимог до соціального робітника (асистента дитини) та порядком його допуску до освітнього процесу у закладах освіти, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 №1236 «Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього», в тому числі проходженням асистентом дитини відповідного навчання,  організованого центрами соціальних служб, та профілактичного медичного огляду.

Станом на 01.01.2024 року відділення супроводу надає послугу супроводу під час інклюзивного навчання 9 дітям з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах (садочках). 

Супровід 1  Супровід 2  Супровід 3

 

 

Більш детальну та актуальну інформацію про роботу структурних підрозділів міського територіального центру можна знайти не facebook-сторінках:

МТЦ Миколаїв: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093127497666

Заводський район: https://www.facebook.com/profile.php?id=100050636446328

Інгульський район: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550930916340

Корабельний район: https://www.facebook.com/korabel.tc

Центральний район: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027711066418

Графік особистого прийому 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом директора міського територіального центру
 соціального обслуговування
 (надання соціальних послуг)
 № 1 від 01.01.2024 р

ГРАФІК
 
особистого прийому громадян директором
 
міського територіального центру соціального обслуговування
 
(надання соціальних послуг) та його заступником на 2024рік

 

ПІБ керівника,
 займана посада

Дні та години прийому

Місце проведення прийому

 

БОНДАРЕНКО
 
Сергій  Миколайович,
 
директор міського територіального центру

 

 

 1-й та 3-й
 вівторок
  з 10.00 до 12.00
 (тел.40-91-35)

вул. Морехідна, 9/2,
каб. № 1

 

ВІВЧАР
 
Ольга Андріївна,
 
заступник директора

2-й четвер
 з  10.00 до 12.00
 (тел.40-94-90)

вул. Морехідна, 9/2,
 каб. № 2

У зв’язку з військовою агресією РФ проти України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) особистий прийом громадян тимчасово припиняється .

Звернення громадян приймається  засобами поштового, телефонного зв’язку та електронної пошти:

Поштова адреса: 54008, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 9/2.

Тел/факс (0512) 40-94-90, (068) 44-04-493,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції: https://mkrada.gov.ua/documents/43309.html

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація