Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 04.10.2006 року № 6/2 з 1 листопада 2006 року на базі реорганізованих відділів соціальної допомоги управлінь праці та соціального захисту населення Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального районів виконкому Миколаївської міської ради був створений міський територіальний центр по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення. У зв’язку зі створенням міського територіального центру були стерті кордони між районами, в результаті чого громадяни мали право отримувати соціальні послуги у будь-якому районі міста, незалежно від місця їх реєстрації.

З травня 2018 року міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) очолює Бондаренко Сергій Миколайович.

 

 

З 2006р. по 2018р. міський територіальний центр очолювала Самерханова Любов Іванівна.

До складу міського територіального центру з листопада 2006р. по травень 2010р.  входили територіальні центри Заводського, Корабельного, Ленінського, Центрального районів.

У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» змінилися умови надання соціальних послуг. Рішенням Миколаївської міської ради від 22.04.2010р. № 45/7 «Про перейменування міського територіального центру по соціального обслуговування в міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» було затверджене нове Положення про міський територіальний центр та внесені зміни до його структури.

 

До складу міського територіального центру увійшли підрозділи, які розташовані у 4-х районах міста. Це – 4 відділення соціальної допомоги вдома, 4 відділення денного перебування, 4 відділення організації надання адресної допомоги

Забезпечують організацію роботи та здійснюють контроль за діяльністю вищезазначених відділень:
- в Заводському районі – заступник директора міського територіального центру Садова Наталя Анатоліївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2000 року;
- в Інгульському районі – заступник директора міського територіального центру Копиченко Олена Сергіївна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2007 року;
- в Корабельному районі – заступник директора міського територіального центру Подаєнко Тетяна Іллівна, яка працює в системі соціального захисту населення з 1996 року;
- в Центральному районі – заступник директора міського територіального центру Колеснік Тетяна Володимирівна, яка працює в системі соціального захисту населення з 2010 року.

На надання соціальних послуг у міському територіальному центрі мають право:
- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Основними завданнями міського територіального центру є:

-.забезпечення якісного надання соціальних послуг на безоплатній та платній основі;
- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради;
- здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста, за рахунок коштів міського бюджету;
- забезпечення спільно з центром реінтеграції бездомних громадян гарячим харчуванням, теплим одягом та взуттям осіб без визначеного місця проживання в період різкого зниження температури повітря;
- забезпечення перевезення в межах міста осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
- надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті, відвідуванні органів влади, установ, організацій, закладів, купівлі товарів робіт і послуг особам з інвалідністю І групи.

До структури міського територіального центру входять:
        
Відділ з питань кадрової, правової, методичної роботи та контролю.

Основні завдання відділу:
- добір та просування по службі кадрів;
- забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
- здійснення контролю за своєчасним розглядом та вирішенням письмових звернень громадян.
- здійснення контролю за строками виконання документів.
- здійснення роботи по веденню військового обліку та бронювання на період мобілізації та у воєнний час.

Відділ з соціальних питань.

Основні завдання відділу:
- координація роботи структурних підрозділів МТЦ;
- організація надання адресної грошової допомоги;
- сприяння створенню безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- сприяння влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів;
- складання статистичної звітності;

Бухгалтерія.

Основні завдання бухгалтерії: 
- організація і ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності МТЦ та контроль за цільовим раціональним і економічним використанням усіх ресурсів, збереженням власності, виконання кошторисів доходів та видатків установи;
- введення обліку та здійснення усіх фінансових, кредитних та розрахункових операцій;
- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради.

 Відділ господарського забезпечення.

Основні завдання відділу:
- забезпечення перевезення дітей-інвалідів до міського відділення соціальної  реабілітації дітей-інвалідів та додому;
- перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп до організацій-надавачів послуг (ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», ВАТ «Миколаївгаз», ВАТ «Укртелеком»), лікарень, поліклінік, протезно-ортопедичного підприємства, на культурно-масові заходи, навчання тощо;
- забезпечення безперебійної роботи автотранспорту міського територіального центру;
- забезпечення проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;
- заключення та виконання  договорів (оренди приміщень, постачання електричної енергії, питної води, електрозв’язку  та інш.);
- забезпечення дотримання виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома забезпечує здійснення соціального обслуговування за місцем проживання/перебування одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу:
- похилого віку;
- інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).
Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Відділення надає послугу догляду вдома відповідно до державних стандартів такої послуги.

Відділення може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Миколаївська міська рада що створила міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), через утворену нею комісією приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

В такому разі видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг цих громадян, передбачаються в кошторисі міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.

Умови та порядок прийняття на обслуговування

  

Відділення денного перебування обслуговує безоплатно громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Відділення надає такі послуги:

- соціальна адаптація (надання інформації з питань соціального захисту населення, навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, допомога в оформлені документів, участь у гуртках за інтересами, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля, тощо);

- денний догляд (спостереження за станом здоров’я відповідно до рекомендацій, проведення заходів з фізичної реабілітації та профілактики (аромотерапія, фітотерапія, аероіонотерапія, оксигемототерапія, інш.), надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя та раціонального харчування, сприяння в організації денної зайнятості, тощо).

Крім того, відділення може забезпечувати надання наступних  соціальних послуг, що включають формування комплексних заходів, де передбачено надання конкретних видів і форм обслуговування для громадян похилого віку та інвалідів, а саме:

- консультування – надання інформації з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, тощо;

- соціальна профілактика – проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання соціальних послуг, в тому числі розробка та розповсюдження інформаційних буклетів, листівок, тощо.

Умови прийняття на соціальне обслуговування

Відділення організації надання адресної допомоги утворені для обслуговування не менш як 500 громадян, які відповідно до актів обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.

Основні завдання відділень:
•    виявлення громадян з метою визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
•    складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян;
•    встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний центр, з метою сприяння здійсненню соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадян.
•    забезпечення громадян, виходячи з можливостей міського територіального центру продовольчими та промисловими товарами, одягом, взуттям, предметами побутової гігієни;
•    надання на платній та безоплатній основі швацьких, перукарських послуг та послуг з прання білизни та одягу.

На базі відділення організації надання адресної допомоги  міського територіального центру соціального обслуговавуння (надання соціальних послуг) діє мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг. Це – форма організації роботи територіального центру, що надає соціальні послуги  особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та проживають у віддалених районах.

Соціальні послуги надаються за згодою осіб, що потребують сторонньої допомоги, та є підопічними міського територіального центру.

Після закінчення карантинних обмежень команда виїхала до мікрорайонів Матвіївка та Ракетне урочище, надала 5 особам соціальні послуги: ведення домашнього господарства (косіння трави), послуги перукаря. Крім того підопічні були проінформовані щодо можливості отримання різноманітних соціальних послуг та різних видів державних допомог.

Умови та порядок прийняття на обслуговування

 

  

Структура

Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація