Статті

Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сєміцвєтік»

 

Вас вітає міський центр 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сєміцвєтік»!

Міський центр комплексної реабілітаї для дітей з інвалідністю є структурним підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Цільовим призначенням якого є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центр працює відповідно до Положення про міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (зі змінами).

З дітьми працюють кваліфіковані спеціалісти, які мають вищу педагогічну освіту та посвідчення про курсову перепідготовку в Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації
для дітей з інвалідністю «Мрія».

Директор Центру – Бондар Ольга Юрьевна 
Прийом громадян здійснюється щовівторка з 9.00 до 12.30.

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (АБІЛІТАЦІЇ)
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

РАННЬОЇ (СОЦІАЛЬНОЇ) РЕАБІЛІТАЦІЇ (АБІЛІТАЦІЇ)

(діти віком від 2 до 14 років)

Основні принципи ранньої соціальної реабілітації:
- раннє виявлення патології та раннє втручання;
- послідовність та етапність здійснення реабілітаційних програм;
- неперервність та наступність в організації реабілітаційного процесу;
- всебічний та комплексний характер реабілітаційних заходів;
- глибока індивідуалізація реабілітаційних програм з урахуванням інвалідизуючого захворювання дитини.


СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
(діти віком від 7 до 14 років)


Соціальна реабілітація ґрунтується на системі заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для включення дитини з інвалідністю до активної участі в житті.

Соціальна реабілітація передбачає навчання дитини з інвалідністю основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини з інвалідністю, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, навичок спілкування.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

(діти віком від 14 до 18 років)

Професійна орієнтація є одним із найбільш важливих напрямів роботи з дітьми з інвлідністю, який передбачає оволодіння ними професійних навичок, виходячи з власних функціональних можливостей та інтересів:
- набуття навичок самообслуговування;
- формування умінь займатися побутово-господарською діяльністю;
- освоєння доступних навичок функцій праці в груповій кімнаті, в навколишньому середовищі;
- професійне самовизначення та свідомий вибір професії.

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ


- реалізація головних завдань, визначених Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», міською комплексною програмою «Соціальний захист» на 2016-2018 роки щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їхньої наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл;
- створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти з урахуванням рекомендацій лікарів;
- надання кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) законного представника;
- підготовка батьків дітей з інвалідністю до продовження реабілітаційного процесу поза межами Центру;
- комплексна соціальна, психологічна, педагогічна та інші види реабілітації, соціальна адаптація дітей з інвалідністю;
- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;
- виконання індивідуального плану реабілітації;
- забезпечення транспортними послугами (до місця розташування Центру та до місця проживання дитини з інвалідністю).

ЛОГОПЕДИЧНА КОРЕКЦІЯ

Провідним завданням логопедичної роботи є корекція та розвиток мовлення у дітей з інвалідністю, які мають порушення усіх компонентів мовленнєвої системи (фонетико-фонематичної, лексичної та граматичної).

Логопедична робота направлена на поетапну корекцію мовних вад:
1. Розвиток артикуляційної моторики.
2. Розвиток фонематичного сприймання та слухової уваги.
3. Розвиток мовного дихання.
4. Усунення вад звуковимови.
5. Формування граматичної будови мовлення.


ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Психологічна реабілітація спрямована на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей дитини з інвалідністю, створення сприятливих умов для її розвитку та утвердження.
Психологічна реабілітація передбачає: проведення психологічної діагностики особистості дитини з інвалідністю, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування та психологічного прогнозування.
Заходи з психологічної реабілітації у Центрі:
1. Психолого-педагогічна діагностика інтелектуальної, емоційно-вольової сфери, розробка рекомендацій та ІПР;
2. Психологічна корекція (індивідуальна та групова), психологічне консультування, прогностика;
3. Аналіз та оцінка результатів реабілітації.

СЕНСОРНА КІМНАТА

В сенсорній кімнаті створене особливе навколишнє середовище, що складається з великої кількості різного виду стимуляторів, котрі впливають на органи зору, слуху, нюху, тактильні та вестибулярні рецептори.

Реабілітаційні заняття в сенсорній кімнаті сприяють покращенню емоційного стану, зниженню неспокою та агресії, зняттю нервового збудження і тривожності, активізації мозкової діяльності, зниженню страхів у дитини. Спокійна гама обстановки, м’яке світло, приємні аромати та тиха музика – усе це створює відчуття спокою і умиротворення.


ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Фізичний розвиток спрямований на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на етапах реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини з інвалідністю.

Застосування фізичних вправ та тренажерів у комплексному процесі відновлення здоров’я дитини сприяють зміцненню м’язів, розвитку координації рухів та рівноваги, покращенню опори ступні.

Діти досягають фізичної самостійності та активності. У них покращується фізичний стан життєдіяльності.

МЕДИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Медичне спостереження – це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення санітарно-гігієнічного та проти-епідеміологічного режиму, надання при необхідності, першої медичної допомоги.

У Центрі проводиться сиглентно-киснева терапія, яка підвищує захисні сили імунної системи організму дітей з інвалідністю.

 

МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Музичний розвиток сприяє естетичному вихованню дітей, формуванню зацікавленості музикою, танцем піснею, розвитку музичних і вокальних здібностей, художнього смаку, що дає можливість правильно і повноцінно сприймати красу мистецтва.
Реабілітаційні музичні заняття передбачають:
* слухання музики;
* мовні вправи;
* співи;
* гру на музичних інструментах;
* музично-рухливі вправи;
* танці;
* музично-розважальні програми до святкових заходів.

ЗООТЕРАПІЯ

Заняття із зоотерапії проводяться на території Миколаївського зоопарку.
Методи зоотерапії застосовуються для комплексної соціальної адаптації дітей з особливими потребами, лікування порушення мови, корекції тривожності, сором’язливості, емоційної збудливості дітей.
Таким чином, терапевтичний вплив тварин корисний для лікування і корекції різних захворювань і порушень, від тяжких психічних захворювань до зняття емоційної напруги.
Дітям Центру надаються безкоштовні навчальні сніданки.
У Центрі встановлена вертикальна підіймальна платформа, яка полегшує підіймання та опускання дітей з дитячим церебральним паралічем на другий поверх.
Центр має мікроавтобус, який здійснює перевезення дітей до Центру і додому, до Миколаївського зоопарку.
Планується відкриття відділення міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Корабельному районі.

Контактна інформація:
Адреса Центру: вул. Погранична,13.
Телефони: 47-59-35
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
До нас Ви можете доїхати:
маршрутне таксі: 53, 29, 89, 88, 9, 43.
зупинка «стадіон «Юність».

Положення про Міський центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю«Цвєтік-Сєміцвєтік»

 

Законодавство

  Колегія департаменту 

 

 

Статистична інформація